Veelgestelde vragen

Onze veelgestelde vragen gaan over de samenwerking tussen Portbase en Nextlogic en de gevolgen hiervan voor uw dagelijkse werkproces als barge operator of terminal & depot operator. Heeft u specifieke vragen over de afspraken en werking van de integrale planning van Nextlogic? Of over de werking van danwel de switch naar MCA Barge? Klik dan in het menu rechts.

FAQ over de samenwerking Portbase en Nextlogic

Portbase en Nextlogic werken samen, om zo een efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam te realiseren. Beide organisaties bieden elk een nieuwe dienstverlening, die via één ingang beschikbaar komt voor de binnenvaart. Optimale informatie-uitwisseling over schip en lading via Portbase gaat binnenkort hand in hand met de integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken door Nextlogic. De doorstroming van binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven verbetert hierdoor aanzienlijk. Zowel barge, terminal als depot operators kunnen efficiënter werken. De binnenvaart wordt een nog aantrekkelijkere modaliteit voor duurzaam, betrouwbaar achterlandvervoer.

Nextlogic en Portbase werken momenteel hard aan het vervolmaken van hun nieuwe dienstverlening en het onderling verbinden daarvan. Het overzetten van alle partijen naar Melding Container Achterland (MCA) Barge en de ingebruikname van de integrale planning gebeuren stapsgewijs volgens een voor iedereen heldere route. De integrale planning zal daarbij van iedereen gewenning vragen. Het succes is in belangrijke mate afhankelijk van het commitment van zoveel mogelijk barge, terminal als depot operators. Vanaf de introductiedatum zullen de voordelen geleidelijk aan steeds zichtbaarder worden.

Stap 1 is u dat u als bestaande klant zo snel mogelijk overstapt van de huidige Portbase-service Barge Planning naar de nieuwe Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge. Maakt u nog geen gebruik van Portbase? Vraag dan eerst de service MCA Barge aan. Tegelijkertijd meldt u zich bij Nextlogic aan als deelnemer. Via MCA Barge kunt u dan volledig gebruikmaken van de integrale planning.

Nee; alle partijen koppelen eerst met MCA Barge, om via die weg vervolgens gebruik te maken van de integrale planning van Nextlogic. Ook de koplopers die nu zijn aangesloten op het informatieplatform van Nextlogic worden tijdig overgezet naar MCA Barge.

Elke deelnemer heeft een overeenkomst met Portbase voor Melding Container Achterland (MCA) Barge én een contract met Nextlogic voor de integrale planning. Portbase en Nextlogic hebben ook onderling een contract. Daarin zijn de serviceafspraken vastgesteld. Belangrijk onderdeel hiervan is dat het eigendom van de aangeleverde data te allen tijde bij de deelnemers zelf blijft.

Nextlogic en Portbase trekken samen op om de terminal en depot operators die nu al meedoen met Barge Planning / Melding Container Achterland (MCA) Barge en met Nextlogic in de nieuwe situatie op een goede manier aan te sluiten. Bekijk hier welke terminals aangesloten zullen worden op de Portbase-service MCA Barge.

FAQ voor barge operators

Snel naar FAQ’s voor barge operators al aangesloten op het Nextlogic informatieplatform? Klik hier.

API is de nieuwe standaard in IT. Overstap is noodzakelijk voor een toekomstbestendige dienstverlening. Een groot voordeel in relatie tot Melding Container Achterland (MCA) Barge is dat u ook uw bezoeken en rotaties rechtstreeks vanuit uw eigen systeem kunt gaan melden (in plaats van apart via webschermen).

Stap 1 is u dat u zo snel mogelijk overstapt van de huidige Portbase-service Barge Planning naar de nieuwe Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge. Tegelijkertijd meldt u zich bij Nextlogic aan als deelnemer. Via MCA Barge kunt u dan volledig gebruikmaken van de integrale planning.

Heeft u API-koppelingen, dan maakt u uitsluitend in bijzondere gevallen gebruik van webschermen. Wanneer u in eerste instantie tijdelijk via EDI koppelt, moet u voor ieder binnenvaartbezoek de webschermen gebruiken voor het aanleveren van aanvullende informatie. Het streven is dat elke barge operator zo snel mogelijk overstapt op de API-koppelingen van MCA Barge.

In geval van API’s gebruikt u de webschermen voor:

 • opvragen fixed windows details;
 • opvragen rotatie en details call, zoals Planned Time Scope in, ATAT en ATDT;
 • inzien/invoer bijzonderheden call, zoals inzien status afspraak of het handmatig definitief maken van een los-/laadlijst;
 • invoer van masterdata;
 • opvragen locatiedetails en beschikbare capaciteit locaties;
 • opvragen lijst gevaarlijke stoffen (UN nummers);
 • invoer van (incidentele) (on)beschikbare schipinformatie.

In geval van EDI doet u aanvullend voor het plannen zelf:

 • opvoeren van call details zoals aantal containers, formaat containers;
 • koppelen van containers aan call;
 • opvoeren van rotatiegegevens, zoals TEU aan boord en scope in/uit locatie.

Uw softwareleverancier is op de hoogte van de samenwerking tussen Portbase en Nextlogic en weet welke acties nodig zijn. In overleg met uw softwareleverancier spreekt u een realistisch tijdpad af om zo snel mogelijk volwaardig via API’s aan te sluiten op MCA Barge. Is deze aansluiting op het moment van de introductie van MCA Barge nog niet gerealiseerd, dan zetten wij uw EDI-berichten via een API-converter om naar het juiste formaat. U hoeft daarvoor niets te doen. Voor de integrale planning blijven in deze tussenfase van uw kant wel handmatige acties nodig.

Portbase en Nextlogic stemmen de serviceprocessen op elkaar af. Voor vragen of het melden van storingen komt één e-mailadres/telefoonnummer beschikbaar. Deze gegevens ontvangt elke deelnemer voor livegang.

FAQ voor barge operators aangesloten op het informatieplatform van Nextlogic

Een aantal barge operators levert als ‘koploper’ momenteel al ladinginformatie, bezoek- en rotatiegegevens aan op het informatieplatform van Nextlogic. Voor het in de komende periode intensief kunnen testen van de integrale planning is dit essentiële input. Deze bedrijven hoeven nu niets te doen. Hun aansluiting blijft voorlopig bestaan. Voor de ingebruikname van de integrale planning worden deze partijen ‘geruisloos’ overgezet van Nextlogic op de Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge.

Nee, de samenwerking houdt in dat alle partijen die willen gebruikmaken van de integrale planning, uiteindelijk gaan koppelen via MCA Barge. De informatie in de MCA Barge API is straks gelijk aan de Nextlogic API’s. Voor een geruisloze overgang wordt voor de barge operators die nu al zijn aangesloten op Nextlogic een migratieplanning opgesteld. De impact voor deze barge operators wordt daarmee geminimaliseerd. Portbase en Nextlogic maken hiertoe aanvullende afspraken met betrokken softwareleveranciers.

Voor het gebruik van de integrale planning hoeft u nu niet direct iets te wijzigen aan uw software. Wanneer de MCA Barge API’s dezelfde informatie bevatten als de Nextlogic API’s worden al de bij Nextlogic aangesloten barge operators overgezet naar MCA Barge. Hiervoor is nu nog geen planning bekend. Portbase en Nextlogic maken voor deze migratie aanvullende afspraken met betrokken softwareleveranciers.

Bij de huidige MCA Barge API-koppelingen dient u in aanvulling daarop webschermen te gebruiken voor onder meer:

 • opvragen fixed windows details;
 • opvragen rotatie en details call, zoals Planned Time Scope in, ATAT en ATDT;
 • inzien/invoer bijzonderheden call, zoals inzien status afspraak of het handmatig definitief maken van een los-/laadlijst;
 • invoer van masterdata;
 • opvragen locatiedetails en beschikbare capaciteit locaties;
 • opvragen lijst gevaarlijke stoffen (UN nummers);
 • invoer van (incidentele) (on)beschikbare schipinformatie.

Op het moment dat de MCA Barge API’s dezelfde informatie bevatten als de Nextlogic API’s is het niet meer nodig om de webschermen te gebruiken.

Nee, het Nextlogic-proces verandert niet. Het streven is dat de MCA Barge API’s dezelfde informatie gaan bevatten als de Nextlogic API’s. Wel dient op enig moment de API-datakoppeling te worden omgezet naar MCA Barge. Portbase en Nextlogic maken hiertoe aanvullende afspraken met betrokken softwareleveranciers.

Uw softwareleverancier is op de hoogte van de samenwerking tussen Portbase en Nextlogic en weet welke acties nodig zijn. Voor het op enig moment overzetten van de API-datakoppeling van Nextlogic naar MCA Barge maken wij met uw softwareleverancier aanvullende afspraken.

FAQ voor terminal en depot operators

Snel naar FAQ’s voor terminal of depot operators al aangesloten op het Nextlogic informatieplatform? Klik hier.

Stap 1 is u dat u zo snel mogelijk overstapt van de huidige Portbase-service Barge Planning naar de nieuwe Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge. Tegelijkertijd meldt u zich bij Nextlogic aan als deelnemer. Via MCA Barge kunt u dan volledig gebruikmaken van de integrale planning.

Nee; de samenwerking tussen Portbase en Nextlogic houdt in dat voor het gebruik van de integrale planning alle partijen koppelen via MCA Barge.

Middels EDI of API sluit u aan op de service MCA Barge van Portbase. Tegelijkertijd meldt u zich bij Nextlogic aan als deelnemer voor de integrale planning. Via de gemaakte koppeling (Copino/Aperak of API) wisselt u vervolgens geautomatiseerd informatie uit over containers. Voor de overige informatie maakt u gebruik van webschermen, zoals:

 • invoer van beschikbare kade-/kraancapaciteit;
 • invoer van masterdata;
 • bijzonderheden call, zoals bevestigen van een afspraak of het heropenen van een definitieve los-/laadlijst;
 • fixed windows;
 • uitlezen van de geplande barge calls.

U kunt er voor kiezen om ook call informatie via EDI of API-berichten uit te wisselen. Hiervoor dient u het IFTSAI-bericht of API te implementeren. Wanneer u dit voornemens bent, dient u contact op te nemen met Portbase.

Wanneer u reeds bent gekoppeld met Portbase hoeft u voor gebruik van de integrale planning niets te wijzigen aan uw software. U wisselt geautomatiseerd informatie over containers uit via de bestaande EDI-koppeling met MCA Barge (Copino/Aperak). Indien u een IFTSAI Edifact koppeling heeft voor call informatie, dan blijft u deze gebruiken. Ook voor calls die door de integrale planning zijn gepland. Voor de overige informatie maakt u gebruik van webschermen, zoals:

 • invoer van beschikbare kade-/kraancapaciteit;
 • invoer van masterdata;
 • bijzonderheden call, zoals bevestigen van een afspraak of het heropenen van een definitieve los-/laadlijst;
 • fixed windows;
 • uitlezen van de geplande barge calls (indien u gebruikmaakt van IFTSAI, wordt deze informatie automatisch ingelezen).

Niet iedere terminal operator heeft IFTSAI geïmplementeerd. Wanneer u dit wilt doen, dient u contact op te nemen met Portbase voor de mogelijkheden. Voor gebruik van meer geavanceerde functies voor de terminal operator, kunt u op termijn API’s implementeren.

Dit kan. Het voordeel van API’s is dat de informatie vollediger is en de communicatie sneller en betrouwbaarder. Bovendien heeft u meer mogelijkheden om te innoveren: met API’s kunt u afspraken maken met andere ketenpartijen over het opnemen van extra informatie in het uitwisselen van container- of call informatie. Voor alle informatie die nodig is voor de integrale planning zijn API’s ontwikkeld. U kunt er voor kiezen om te beginnen met het implementeren van API’s voor het uitwisselen van container- en call informatie en later API’s implementeren voor capaciteit en masterdata. Wanneer u API’s wilt implementeren, dient u contact op te nemen met Portbase voor de mogelijkheden.

Zowel uw container- als call informatie kunt u geautomatiseerd uitwisselen via EDIfact-berichten. Voor het uitwisselen van containerinformatie maakt u gebruik van Copino/Aperak; een formaat dat de meeste terminals geïmplementeerd hebben. Voor het uitwisselen van call informatie dient u het formaat IFTSAI te hebben geïmplementeerd. Wanneer u dit voornemens bent, dient u contact op te nemen met Portbase.  De overige informatie dient u via de webschermen uit te voeren, zoals:

 • invoer van beschikbare kade-/kraancapaciteit;
 • invoer van masterdata;
 • bijzonderheden call, zoals bevestigen van een afspraak of het heropenen van een definitieve los-/laadlijst;
 • invoer fixed windows.

Uw softwareleverancier is op de hoogte van de samenwerking tussen Portbase en Nextlogic. Wij informeren uw softwareleverancier ook over mogelijke alternatieven voor terminals en depots.

Portbase en Nextlogic stemmen de serviceprocessen op elkaar af. Voor vragen of het melden van storingen komt één e-mailadres/telefoonnummer beschikbaar. Deze gegevens ontvangt elke deelnemer voor livegang.

FAQ voor terminal en depot operators aangesloten op het Nextlogic informatieplatform

Een aantal terminal en depot operators levert als ‘koploper’ momenteel al ladinginformatie, bezoek- en rotatiegegevens aan op het informatieplatform van Nextlogic. Voor het in de komende periode intensief kunnen testen van de integrale planning is dit essentiële input. Deze bedrijven hoeven nu niets te doen. Hun aansluiting blijft voorlopig bestaan. Op termijn zullen deze partijen ‘geruisloos’ worden overgezet van Nextlogic op de Portbase-service MCA Barge.

Nee, de samenwerking houdt in dat voor de integrale planning alle partijen via MCA Barge aan Nextlogic worden gekoppeld. De API’s blijven actief, maar u wisselt de informatie uit via MCA Barge in plaats van rechtstreeks met Nextlogic. Portbase en Nextlogic streven ernaar dit met zo min mogelijk effort en hinder voor u te borgen.

Beperkt: u dient uw Nextlogic API’s te koppelen met MCA Barge in plaats van met Nextlogic. Omdat de verwerking van de informatie, de validaties en de berichten niet wijzigen, hoeft u geen andere aanpassingen te doen in uw software. Voor de informatie die u niet via API’s uitwisselt met MCA Barge c.q. Nextlogic, maakt u gebruik van webschermen, zoals:

 • invoer van beschikbare kade-/kraancapaciteit;
 • invoer van masterdata;
 • bijzonderheden call, zoals bevestigen van een afspraak of het heropenen van een definitieve los-laadlijst;
 • invoer van fixed windows;
 • uitlezen van de geplande barge calls.

Wanneer u nog geen Nextlogic API’s hebt geïmplementeerd, neemt u voor het maken van de benodigde koppelingen contact op met Portbase.

Dit kan. Het voordeel van API’s is dat de informatie vollediger is en de communicatie sneller en betrouwbaarder. Bovendien heeft u meer mogelijkheden om te innoveren: met API’s kunt u afspraken maken met andere ketenpartijen over het opnemen van extra informatie in het uitwisselen van container- of call informatie. Er zijn API’s ontwikkeld voor alle informatie die nodig is voor de integrale planning. U kunt er voor kiezen om te beginnen met het implementeren van API’s voor het uitwisselen van container- en call informatie en later API’s implementeren voor capaciteit en masterdata. Wanneer u API’s wilt implementeren, dient u contact op te nemen met Portbase voor de mogelijkheden.

Nee, het Nextlogic-proces verandert niet en daarmee ook niet de benodigde informatie. Wel dient u de API-koppeling om te leggen naar MCA Barge. Portbase en Nextlogic maken hiervoor aanvullende afspraken met de betrokken softwareleveranciers.

Zowel uw container- als call informatie kunt u geautomatiseerd uitwisselen via EDIfact-berichten. Voor het uitwisselen van containerinformatie maakt u gebruik van Copino/Aperak; een formaat dat de meeste terminals geïmplementeerd hebben. Voor het uitwisselen van call informatie dient u het formaat IFTSAI te hebben geïmplementeerd. Wanneer u dit voornemens bent, dient u contact op te nemen met Portbase.  De overige informatie dient u via de webschermen uit te voeren, zoals:

 • invoer van beschikbare kade-/kraancapaciteit;
 • invoer van masterdata;
 • bijzonderheden call, zoals bevestigen van een afspraak of het heropenen van een definitieve los-/laadlijst;
 • invoer fixed windows.

Uw softwareleverancier is op de hoogte van de samenwerking tussen Portbase en Nextlogic. Wij informeren uw softwareleverancier ook over mogelijke alternatieven voor terminals en depots.