Veelgestelde vragen

Onze veelgestelde vragen gaan over de samenwerking tussen Portbase en Nextlogic en de gevolgen hiervan voor uw dagelijkse werkproces. Heeft u specifieke vragen over de afspraken en werking van de integrale planning van Nextlogic? Of over de werking van MCA Barge? Klik dan in het menu rechts.

FAQ over de samenwerking Portbase en Nextlogic

Waarom deze samenwerking tussen Portbase en Nextlogic?

Portbase en Nextlogic werken samen, om zo een efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam te realiseren. Beide organisaties bieden elk een nieuwe dienstverlening, die via één ingang beschikbaar komt voor de binnenvaart. Optimale informatie-uitwisseling over schip en lading via Portbase gaat binnenkort hand in hand met de integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken door Nextlogic. De doorstroming van binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven verbetert hierdoor aanzienlijk. Zowel barge, terminal als depot operators kunnen efficiënter werken. De binnenvaart wordt een nog aantrekkelijkere modaliteit voor duurzaam, betrouwbaar achterlandvervoer.

Waar staan wij nu in de samenwerking?

Nextlogic en Portbase werken momenteel hard aan het vervolmaken van hun nieuwe dienstverlening en het onderling verbinden daarvan. Via een voor iedereen heldere route wordt stapsgewijs naar de ingebruikname van de integrale planning toegewerkt. De integrale planning zal daarbij van iedereen gewenning vragen. Het succes is in belangrijke mate afhankelijk van het commitment van zoveel mogelijk barge, terminal en depot operators. Vanaf de introductiedatum zullen de voordelen geleidelijk aan steeds zichtbaarder worden.

Hoe kan ik gebruikmaken van de Nextlogic integrale planning?

Stap 1 is u dat u als bestaande klant zo snel mogelijk via API’s met de Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge gaat werken. Bekijk hier de API-specificaties MCA Barge. Maakt u nog geen gebruik van Portbase? Vraag dan eerst de service MCA Barge aan. Tegelijkertijd meldt u zich bij Nextlogic aan als deelnemer. Via MCA Barge kunt u dan volledig gebruikmaken van de integrale planning.

Kan ik ook rechtstreeks aansluiten op Nextlogic?

Nee; alle partijen koppelen eerst met MCA Barge, om via die weg vervolgens gebruik te maken van de integrale planning van Nextlogic. Ook de koplopers die nu zijn aangesloten op het informatieplatform van Nextlogic worden tijdig overgezet naar MCA Barge.

Met wie sluit ik het contract af voor het gebruik van de integrale planning?

Elke deelnemer heeft een overeenkomst met Portbase voor Melding Container Achterland (MCA) Barge én een contract met Nextlogic voor de integrale planning. Portbase en Nextlogic hebben ook onderling een contract. Daarin zijn de serviceafspraken vastgesteld. Belangrijk onderdeel hiervan is dat het eigendom van de aangeleverde data te allen tijde bij de deelnemers zelf blijft.

Welke terminals en depots doen mee?

Nextlogic en Portbase trekken samen op om de terminal en depot operators die nu al meedoen met Melding Container Achterland (MCA) Barge en met Nextlogic in de nieuwe situatie op een goede manier aan te sluiten. Bekijk hier welke terminals aangesloten zijn op de Portbase-service MCA Barge en welke partijen zich hebben aangemeld voor de 1ste pilot van Nextlogic.

.

FAQ voor barge operators

Waarom moet ik als barge operator overstappen van EDI naar API?

API is de nieuwe standaard in IT. Overstap is noodzakelijk voor een toekomstbestendige dienstverlening. Een groot voordeel in relatie tot Melding Container Achterland (MCA) Barge is dat u ook uw bezoeken en rotaties rechtstreeks vanuit uw eigen systeem kunt gaan melden (in plaats van apart via webschermen).

Hoe kan ik als barge operator gebruikmaken van de integrale planning van Nextlogic?

Stap 1 is u dat u zo snel mogelijk via API’s met de Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge gaat werken. Mocht u deze overstap nog niet hebben geregeld, neem dan direct contact op met uw softwareleverancier. Hoe sneller u overstapt op API’s, hoe eerder u profiteert van alle voordelen van MCA Barge. Tot dat moment biedt een EDI-converter u een tijdelijke oplossing.

Nog geen deelnemer aan MCA Barge? Vraag hier de service aan. Tegelijkertijd meldt u zich ook bij Nextlogic aan als deelnemer. Via MCA Barge kunt u dan volledig gebruikmaken van de integrale planning.

Kan ik alles via mijn eigen systeem doen of moet ik ook gebruikmaken van webschermen?

Heeft u API-koppelingen, dan maakt u uitsluitend in bijzondere gevallen gebruik van webschermen. Wanneer u in eerste instantie tijdelijk via EDI koppelt, moet u voor ieder binnenvaartbezoek de webschermen gebruiken voor het aanleveren van aanvullende informatie. Het streven is dat elke barge operator zo snel mogelijk overstapt op de API-koppelingen van MCA Barge.

In geval van API’s gebruikt u de webschermen voor:

 • opvragen fixed windows details;
 • opvragen rotatie en details call, zoals Planned Time Scope in, ATAT en ATDT;
 • inzien/invoer bijzonderheden call, zoals inzien status afspraak of het handmatig definitief maken van een los-/laadlijst;
 • invoer van masterdata;
 • opvragen locatiedetails en beschikbare capaciteit locaties;
 • opvragen lijst gevaarlijke stoffen (UN nummers);
 • invoer van (incidentele) (on)beschikbare schipinformatie.

In geval van EDI doet u aanvullend voor het plannen zelf:

 • opvoeren van call details zoals aantal containers, formaat containers;
 • koppelen van containers aan call;
 • opvoeren van rotatiegegevens, zoals TEU aan boord en scope in/uit locatie.

Wat betekenen de te maken koppelingen voor mijn softwareleverancier? Is deze op de hoogte?

Uw softwareleverancier is op de hoogte van de samenwerking tussen Portbase en Nextlogic en weet welke acties nodig zijn. In overleg met uw softwareleverancier spreekt u een realistisch tijdpad af om zo snel mogelijk volwaardig via API’s met MCA Barge te werken. Tot dat moment zetten wij uw EDI-berichten via een EDI-converter om naar het juiste formaat. U hoeft daarvoor niets te doen. Voor de integrale planning blijven in deze tussenfase van uw kant wel handmatige acties nodig.

Houdt de integrale planning rekening met planrestricties?

Welke rotatie gaat een barge maken? Moet deze eerst een los-call en daarna een laad-call maken? Of heeft de barge ‘fixed window’-afspraken? Nextlogic ziet dit als een restrictie en plant elke call bij de verschillende terminals aan de hand van de door de barge operator opgegeven informatie. Hoe meer restricties hoe minder planmogelijkheden, dus hoe minder efficiënt de planning. Het is daarom belangrijk dat de barge operator alleen restricties opgeeft als dit niet anders kan. Zo worden de planmogelijkheden vergroot en daarmee uiteindelijk de efficiëntie.

Met wie neem ik als barge operator contact op als er een verstoring plaatsvindt in bijvoorbeeld de uitwisseling van containerinformatie of de integrale planning?

Voor het melden van storingen bij het voormelden en de integrale planning, neemt u contact op met de Portbase Customer Service via 088 625 25 25 of e-mail. Buiten kantooruren kunt u bellen met het spoednummer 06 518 844 56. Meer informatie over de Customer Service van Portbase leest u hier.

Hoe kan ik mijn huidige en toekomstige nieuwe medewerkers trainen in het gebruik van MCA Barge en de integrale planning?

Voor MCA Barge vindt u instructievideo’s, een snelle handleiding en de antwoorden op veelgestelde vragen op de supportpagina van Portbase. Om u voor te bereiden op de integrale planning heeft Nextlogic een speciale e-learning ontwikkeld, met een groot aantal verschillende modules voor barge operators. Voor toegang heeft u een voucher nodig die u kunt aanvragen bij Nextlogic.

FAQ voor terminal en depot operators

Hoe kunt u als terminal of depot operator gebruikmaken van de integrale planning van Nextlogic?

Stap 1 is u dat u werkt met de Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge.  Nog geen deelnemer aan MCA Barge? Vraag hier de service aan. Tegelijkertijd meldt u zich ook bij Nextlogic aan als deelnemer. Via MCA Barge kunt u dan volledig gebruikmaken van de integrale planning.

Kan ik ook rechtstreeks aansluiten op Nextlogic?

Nee; de samenwerking tussen Portbase en Nextlogic houdt in dat voor het gebruik van de integrale planning alle partijen koppelen via MCA Barge.

Ik ben geen deelnemer aan Portbase en ook niet aan Nextlogic. Hoe sluit ik aan?

Middels EDI of API sluit u aan op de service MCA Barge van Portbase. Tegelijkertijd meldt u zich bij Nextlogic aan als deelnemer voor de integrale planning. Via de gemaakte koppeling (Copino/Aperak of API) wisselt u vervolgens geautomatiseerd informatie uit over containers. Voor de overige informatie maakt u gebruik van webschermen, zoals:

 • invoer van beschikbare kade-/kraancapaciteit;
 • invoer van masterdata;
 • bijzonderheden call, zoals bevestigen van een afspraak of het heropenen van een definitieve los-/laadlijst;
 • fixed windows;
 • uitlezen van de geplande barge calls.

U kunt er voor kiezen om ook call informatie via EDI of API-berichten uit te wisselen. Hiervoor dient u het IFTSAI-bericht of API te implementeren. Wanneer u dit voornemens bent, dient u contact op te nemen met Portbase.

Moet ik voor gebruik van de integrale planning via MCA Barge mijn software aanpassen?

Wanneer u reeds bent gekoppeld met Portbase hoeft u voor gebruik van de integrale planning niets te wijzigen aan uw software. U wisselt geautomatiseerd informatie over containers uit via de bestaande EDI-koppeling met MCA Barge (Copino/Aperak). Indien u een IFTSAI Edifact koppeling heeft voor call informatie, dan blijft u deze gebruiken. Ook voor calls die door de integrale planning zijn gepland. Voor de overige informatie maakt u gebruik van webschermen, zoals:

 • invoer van beschikbare kade-/kraancapaciteit;
 • invoer van masterdata;
 • bijzonderheden call, zoals bevestigen van een afspraak of het heropenen van een definitieve los-/laadlijst;
 • fixed windows;
 • uitlezen van de geplande barge calls (indien u gebruikmaakt van IFTSAI, wordt deze informatie automatisch ingelezen).

Niet iedere terminal operator heeft IFTSAI geïmplementeerd. Wanneer u dit wilt doen, dient u contact op te nemen met Portbase voor de mogelijkheden. Voor gebruik van meer geavanceerde functies voor de terminal operator, kunt u op termijn API’s implementeren.

Kan ik via API’s koppelen met MCA Barge?

Dit kan. Het voordeel van API’s is dat de informatie vollediger is en de communicatie sneller en betrouwbaarder. Bovendien heeft u meer mogelijkheden om te innoveren: met API’s kunt u afspraken maken met andere ketenpartijen over het opnemen van extra informatie in het uitwisselen van container- of call informatie. Voor alle informatie die nodig is voor de integrale planning zijn API’s ontwikkeld. U kunt er voor kiezen om te beginnen met het implementeren van API’s voor het uitwisselen van container- en call informatie en later API’s implementeren voor capaciteit en masterdata. Wanneer u API’s wilt implementeren, dient u contact op te nemen met Portbase voor de mogelijkheden.

Als ik binnenkort aansluit op MCA Barge, welke handelingen worden dan geautomatiseerd uitgevoerd en welke handelingen moet ik handmatig doen?

Zowel uw container- als call informatie kunt u geautomatiseerd uitwisselen via EDIfact-berichten. Voor het uitwisselen van containerinformatie maakt u gebruik van Copino/Aperak; een formaat dat de meeste terminals geïmplementeerd hebben. Voor het uitwisselen van call informatie dient u het formaat IFTSAI te hebben geïmplementeerd. Wanneer u dit voornemens bent, dient u contact op te nemen met Portbase.  De overige informatie dient u via de webschermen uit te voeren, zoals:

 • invoer van beschikbare kade-/kraancapaciteit;
 • invoer van masterdata;
 • bijzonderheden call, zoals bevestigen van een afspraak of het heropenen van een definitieve los-/laadlijst;
 • invoer fixed windows.

Wat betekenen de te maken koppelingen voor mijn softwareleverancier? Is deze op de hoogte?

Uw softwareleverancier is op de hoogte van de samenwerking tussen Portbase en Nextlogic. Wij informeren uw softwareleverancier ook over mogelijke alternatieven voor terminals en depots.

Hoe kan ik mijn huidige en toekomstig nieuwe medewerkers trainen in het gebruik van de integrale planning?

Om u voor te bereiden op de integrale planning heeft Nextlogic een speciale e-learning ontwikkeld, met een groot aantal verschillende modules voor terminal en depot operators. Voor toegang heeft u een voucher nodig die u kunt aanvragen bij Nextlogic.

Met wie neemt ik contact op bij een verstoring in bijvoorbeeld de uitwisseling van containerinformatie of de integrale planning?

Voor het melden van storingen bij het voormelden en de integrale planning, neemt u contact op met de Portbase Customer Service via 088 625 25 25 of e-mail. Buiten kantooruren kunt u bellen met het spoednummer 06 518 844 56. Meer informatie over de Customer Service van Portbase leest u hier.

FAQ voor schippers

Hoe krijg ik voor mijn schip toegang tot de integrale planning van Nextlogic?

Uw barge operator regelt voor u de toegang tot Nextlogic. Bij ieder bezoek aan de Rotterdamse haven toont Nextlogic u via een eigen webscherm dan de voor uw schip geplande rotatie. Indien u niet vast vaart voor een barge operator, kunt u als schipper ook zelf toegang tot Nextlogic vragen.

Op basis van welke KPI’s wordt voor mijn schip de ideale route bepaald?

Er zijn 5 KPI’s voor de binnenvaart. Deze sturen op:

 1. Een korte verblijftijd in de Rotterdamse haven 
 2. Calls die worden gepland in fixed window(s) 
 3. Vletwerk met niet aangesloten volle reefers  
 4. Cargo openings en cargo closings
 5. De efficiënte vaarroute

Hoe vaak wordt de integrale planning herberekend? Wat betekent dit concreet voor mij?

De integrale planning stuurt ieder kwartier een update. Hierbij worden vooral rotaties herpland voor de middellange termijn (>8 uur in de toekomst). Het herplannen van rotaties voor de korte termijn gebeurt als dit nodig is door bijzondere omstandigheden, zoals het uitvallen van een kraan en als een afspraak niet wordt gehaald. Concreet betekent het dat u als schipper regelmatig de planning moet checken op actualiteit.

Moet ik als schipper 24/7 het Nextlogic scherm voor schippers open hebben staan?

Een algemeen voordeel van het Nextlogic scherm voor schippers is dat u altijd de meeste accurate planning ziet en precies weet wanneer u wordt geholpen bij de deelnemende terminals; in de meeste gevallen ziet u ook waar u kunt afmeren.
Van u als schipper wordt verwacht dat u op weg naar een rotatie in Rotterdam het Nextlogic scherm voor schippers regelmatig raadpleegt. Zo weet u hoe laat u wordt verwacht bij binnenkomst in de Rotterdamse haven en bij de eerste call. Ook binnen de Rotterdamse haven wordt verwacht dat u regelmatig dit scherm raadpleegt. Wanneer een verwachte aankomsttijd in de Rotterdamse haven niet correct is, past u dit als schipper aan in het Nextlogic scherm voor schippers (Desired Time Scope In). 

Hoe ziet het Nextlogic scherm voor schippers eruit?

Kan ik als schipper op een andere wijze notificaties krijgen dan via het Nextlogic scherm voor schippers?

Er wordt aan gewerkt om notificaties naar uw telefoon te sturen wanneer in de integrale planning een geplande aankomsttijd wijzigt (Planned Time arrival Scope In/Planned Time Arrival Terminal) of wanneer de volgorde van calls wijzigt.

Hoe laat ik Nextlogic beperkingen in mijn beschikbaarheid weten? Bijvoorbeeld omdat ik op zondag nooit vaar.

U geeft onbeschikbaarheid door aan uw barge operator. Deze verwerkt dit in de Nextlogic-schermen. Bij het maken van de integrale planning wordt hier dan automatisch rekening mee gehouden.

Kan ik als schipper bij calamiteiten (onverwacht onderhoud, onverwacht van of aan boord gaan) mijn beschikbare tijd in Nextlogic aanpassen?

De barge operator voor wie u vaart, voert bij Nextlogic uw eventuele niet-beschikbaarheid in. Uitzondering is wanneer u niet voor een barge operator vaart. In dat geval voert u als schipper zelf eventuele onbeschikbaarheid in, ongeacht de oorzaak.

Welke terminals doen mee aan Nextlogic? Zie ik dit terug in het Nextlogic scherm voor schippers?

De terminals die zeker meedoen zijn APMTR, APMT MVII, ECT Delta, ECT Euromax, RWG, Kramer Maasvlakte, Kramer City, UWT 1ste Eemhaven, UWT Frisohaven en UWT Waalhaven. Vanaf augustus 2020 kunt u als schipper in het Nextlogic scherm voor schippers zien welke terminals deelnemen en welke niet.

Neem ik voordat ik aanleg helemaal geen contact meer op met een aan Nextlogic deelnemende terminal?

Nee, dat hoeft niet. Een aantal deelnemende terminals neemt contact met u op voor het doorgeven van de exacte aanlegbolders. De meeste deelnemende terminals laten ook dit over aan de integrale planning. Met de niet-deelnemende terminals (herkenbaar in het Nextlogic scherm voor schippers) worden werkafspraken gemaakt over eventueel contact met barge operator en schipper.

Wat gebeurt er als ik afwijk van het in de integrale planning voorgestelde vaarplan?

Op het moment dat u afwijkt van de voorgestelde vaarroute, beschouwt Nextlogic de door u overgeslagen terminals als afgehandeld. De barge operator dient deze overgeslagen call(s) dan opnieuw in te voeren in de rotatie en Nextlogic moet de calls opnieuw inplannen. Dit betekent automatisch vertraging, een ongunstigere planning en meer werk voor de barge operator. Voor een betrouwbare integrale planning is het daarom cruciaal dat u als schipper altijd de geplande route volgt. 

Moet ik als schipper al in de pilotfase van de integrale planning in actie komen?

Wanneer uw barge operator meedoet met het zogenaamde schaduwdraaien, kunt u als schipper toegang krijgen tot hun Nextlogic scherm voor schippers. De hier getoonde rotatie wordt nog niet in de praktijk opgevolgd, maar geeft u wel een indruk hoe dit er straks gaat uitzien.

Hoe kan ik mijzelf trainen in het gebruik van de integrale planning?

Om u voor te bereiden op de integrale planning heeft Nextlogic een speciale e-learning ontwikkeld met verschillende modules voor schippers. Toegang tot de e-learning krijgt u door zelf als schipper of via uw barge operator bij Nextlogic een vouchercode aanvragen.