Route naar de integrale planning

Samen werken aan een optimale dienstverlening voor de containerbinnenvaart

Nextlogic en Portbase werken hard aan het vervolmaken van hun nieuwe dienstverlening en het onderling verbinden daarvan. Stap voor stap wordt toegewerkt naar de ingebruikname van de integrale planning:

 • februari 2020 - Melding Container Achterland (MCA) Barge live

  Alle barge operators en deelnemende containerterminals zijn door Portbase aangesloten op het nieuwe MCA Barge. Voor barge operators die nog niet de benodigde overstap van EDI naar API hebben kunnen maken, biedt Portbase hierbij een EDI-converter. Deze converter zet in EDI aangeleverde containergegevens automatisch om naar het MCA-format. Partijen kunnen dan toch met MCA Barge werken, zonder echter nog alle voordelen van volwaardige aansluiting.

  Let op! Alleen nadat u uw systeemkoppeling heeft aangepast aan de nieuwe API-specificaties van MCA Barge kunt u ook bezoek- en rotatiegegevens automatisch voormelden en zo zonder handmatige acties gebruikmaken van de neutrale integrale planning van Nextlogic.  Is uw software niet tijdig aangepast voor de switch naar API’s? Lees hier meer.

 • Maart 2020 - Praktijkproeven integrale planning

  Met de real-time data vanuit MCA Barge en de input over beschikbare capaciteit van deelnemende terminals en depots gaat Nextlogic schaduwdraaien met de integrale planning. Dit gebeurt op de achtergrond, om zo de integrale planning op basis van de praktijk verder te finetunen. Gedurende deze pilotperiode blijven alle partijen in de binnenvaartketen hun day-to-day business en planning gewoon op de bestaande manier afhandelen via MCA Barge.

 • April 2020 - Ingebruikname integrale planning

  De integrale planning gaat officieel live. Vanaf nu wordt voor alle deelnemende barge operators, containerterminals en depots elk bezoek van een containerbinnenvaartschip aan de haven van Rotterdam automatisch gepland. Ieder schip krijgt een optimale bezoekvolgorde gepresenteerd. Deze is ook zichtbaar in de service MCA Barge.

 • April 2020 e.v.- Continue doorontwikkeling

  De livegang van het integraal plannen in april is feitelijk pas het begin. Portbase en Nextlogic zullen hun dienstverlening voortdurend verder uitbreiden en verbeteren.

  Deelname integrale planning eerste 3 maanden gratis
  Deelname aan de integrale planning is in de testfase en de daaropvolgende proefperiode van drie maanden kosteloos. Hierna betaalt u een vast bedrag per maand plus een tarief per geplande container. De eerste drie reguliere maanden geldt een korting van 50 procent op het tarief per container.

Het verbeteren van de doorstroming van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven is een lange-termijnopgave met vele puzzelstukjes. De integrale planning vraagt van iedereen gewenning en wordt vanaf de introductiedatum stap voor stap beter. Het succes is in belangrijke mate afhankelijk van het commitment van zoveel mogelijk barge operators, containerterminals en depots.