Route naar de integrale planning

Samen werken aan een optimale dienstverlening voor de containerbinnenvaart

Nextlogic en Portbase werken hard aan het vervolmaken van hun nieuwe dienstverlening en het onderling verbinden daarvan. Stap voor stap wordt toegewerkt naar de ingebruikname van de integrale planning:

 • Februari 2020 - Melding Container Achterland (MCA) Barge live

  Alle barge operators en deelnemende containerterminals zijn door Portbase aangesloten op het nieuwe MCA Barge. Voor barge operators die nog niet de benodigde overstap van EDI naar API hebben kunnen maken, biedt Portbase een EDI-converter aan. Deze converter zet in EDI aangeleverde containergegevens automatisch om naar het MCA-format. Partijen kunnen dan toch met MCA Barge werken, zonder echter nog alle voordelen van volwaardige aansluiting.

  Let op! Alleen nadat u uw systeemkoppeling heeft aangepast aan de nieuwe API-specificaties van MCA Barge kunt u ook bezoek- en rotatiegegevens automatisch voormelden en zo zonder handmatige acties gebruikmaken van de neutrale integrale planning van Nextlogic.  Is uw software niet tijdig aangepast voor de switch naar API’s? Lees hier meer.

 • 14 april 2020 - Praktijkproeven integrale planning

  Met de data vanuit MCA Barge en de input over beschikbare capaciteit van terminals en depots start Nextlogic een periode van vier weken schaduwdraaien met de integrale planning. 28 bedrijven hebben hun medewerking toegezegd. Het betreft in deze fase statische planningen voor specifieke scenario’s. Belangrijkste doel is om samen met de deelnemers te kunnen bepalen of de gepresenteerde planningen daadwerkelijk werkbaar zijn.

  Na de afronding van het schaduwdraaien is de volgende stap een 1ste gecontroleerde pilot met dynamische planningen. Deelnemers kunnen deze planningen daadwerkelijk in de praktijk opvolgen. Nextlogic krijgt zo nog meer inzicht of de gepresenteerde planningen uitvoerbaar zijn, of de processen goed lopen en waar eventuele bugs optreden.

  Let op! Gedurende het schaduwdraaien en de 1ste gecontroleerde pilot handelen alle partijen in de binnenvaartketen hun day-to-day business en planning nog gewoon op de bestaande manier af via MCA Barge. Parallel aan het schaduwdraaien en de 1ste gecontroleerde pilot vinden op de achtergrond tevens uitgebreide ketentesten plaats voor een goede doorloop van data tussen Portbase, Nextlogic, terminal en depot operators.

 • Oktober 2020 - Start ingebruikname integrale planning

  Vanaf dit moment wordt de integrale planning voor de deelnemers daadwerkelijk leidend. Dit begint met een live pilot voor de laatste finetuning. Als de Nextlogic werkwijze gevalideerd is en iedereen akkoord is, gaat hierna de integrale planning officieel live. Voor de pilotdeelnemers start dan automatisch de gratis proefperiode. Vanaf nu wordt voor alle deelnemende partijen elk bezoek van een containerbinnenvaartschip aan de haven van Rotterdam automatisch gepland. Ieder schip krijgt een optimale bezoekvolgorde gepresenteerd. Deze is zichtbaar in de service MCA Barge.

 • Najaar 2020 e.v.- Continue doorontwikkeling

  De ingebruikname van de integrale planning is feitelijk pas het begin. Portbase en Nextlogic zullen hun dienstverlening voortdurend verder uitbreiden en verbeteren.

  Deelname integrale planning eerste 3 maanden gratis
  Deelname aan de integrale planning is in de testfase en de daaropvolgende proefperiode van drie maanden kosteloos. Hierna betaalt u een vast bedrag per maand plus een tarief per geplande container. In de eerste drie reguliere maanden geldt een korting van 50 procent op het tarief per container.

Het verbeteren van de doorstroming van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven is een lange-termijnopgave met vele puzzelstukjes. De integrale planning vraagt van iedereen gewenning en wordt vanaf de introductiedatum stap voor stap beter. Het succes is in belangrijke mate afhankelijk van het commitment van zoveel mogelijk barge operators, containerterminals en depots.