Route naar de integrale planning

Samen werken aan een optimale dienstverlening voor de containerbinnenvaart

Nextlogic en Portbase werken hard aan het vervolmaken van hun nieuwe dienstverlening en het onderling verbinden daarvan. Stap voor stap wordt toegewerkt naar de ingebruikname van de integrale planning:

 • Februari 2020 | MCA Barge is live

  Alle barge operators en deelnemende containerterminals zijn door Portbase aangesloten op het nieuwe MCA Barge. Voor barge operators die nog niet de benodigde overstap van EDI naar API hebben kunnen maken, biedt Portbase een EDI-converter aan. Deze converter zet in EDI aangeleverde containergegevens automatisch om naar het MCA-format. Partijen kunnen dan toch met MCA Barge werken, zonder echter nog alle voordelen van volwaardige aansluiting.

  Let op! Alleen nadat u uw systeemkoppeling heeft aangepast aan de nieuwe API-specificaties van MCA Barge kunt u ook bezoek- en rotatiegegevens automatisch voormelden en zo zonder handmatige acties gebruikmaken van de neutrale integrale planning van Nextlogic.  Is uw software niet tijdig aangepast voor de switch naar API’s? Lees hier meer.

 • April 2020 | Praktijkproeven integrale planning

  Met de data vanuit MCA Barge en de input over beschikbare capaciteit van terminals en depots heeft Nextlogic  schaduwgedraaid met de integrale planning. 28 bedrijven hebben hun medewerking gegeven. Het betrof in deze fase statische planningen voor specifieke scenario’s. Belangrijkste doel was om samen met de deelnemers te kunnen bepalen of de gepresenteerde planningen daadwerkelijk werkbaar zijn.

  Na de afronding van het schaduwdraaien was de volgende stap een 1ste gecontroleerde pilot met dynamische planningen. Deelnemers konden deze planningen daadwerkelijk in de praktijk opvolgen. Nextlogic kreeg zo nog meer inzicht in de uitvoerbaarheid van de gepresenteerde planningen, het goed lopen van de processen en eventuele bugs.

  Gedurende het schaduwdraaien en de 1ste gecontroleerde pilot hebben alle partijen in de binnenvaartketen hun day-to-day business en planning nog gewoon op de bestaande manier afgehandeld via MCA Barge. Parallel aan het schaduwdraaien en de 1ste gecontroleerde pilot vonden op de achtergrond tevens uitgebreide ketentesten plaats voor een goede doorloop van data tussen Portbase, Nextlogic, terminal en depot operators.

 • Q2, 2021 | Start live pilot integrale planning

  In de live pilot gaan deelnemers daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk met de integrale planning werken. Alle gegevens over rotaties, calls en containers worden vanaf nu via MCA Barge aangemeld bij Nextlogic. Op dezelfde manier krijgen deelnemers vanuit Nextlogic de planningsinformatie en eventuele waarschuwingen weer terug. Iedereen volgt de opgegeven planningen op conform de spelregels en aanwijzingen van Nextlogic.

  De live plot duurt in principe zes weken, tenzij zich onderweg ernstige issues voordoen. In de zes weken volgen de deelnemers in twee periodes van twee weken de integrale planning op. In de twee weken tussendoor schakelen de deelnemers terug naar hun ‘oude’ werkwijze van bilateraal plannen. Nextlogic gebruikt deze tijd voor het oplossen van laatste issues.

Het verbeteren van de doorstroming van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven is een lange-termijnopgave met vele puzzelstukjes. De integrale planning vraagt van iedereen gewenning en wordt vanaf de introductiedatum stap voor stap beter. Het succes is in belangrijke mate afhankelijk van het commitment van zoveel mogelijk barge operators, containerterminals en depots.