Route naar de succesvolle, integrale planning

Samen werken aan een optimale dienstverlening voor de containerbinnenvaart

Nextlogic en Portbase werken momenteel hard aan het vervolmaken van hun nieuwe dienstverlening en het onderling verbinden daarvan. Het overzetten van iedereen naar Melding Container Achterland (MCA) Barge en de ingebruikname van de integrale planning gebeuren stap voor stap:

 • November 2019 - Melding Container Achterland (MCA) Barge technisch gereed

  De nieuwe Portbase-dienstverlening voor het door barge operators voormelden van bezoeken en containers bij deepsea-terminals en depots is medio november gereed voor productie. Samen met enkele barge operators en terminals start Portbase een pilot voor het testen van de werking van MCA Barge in de praktijk.

 • 3 februari 2020 - MCA Barge live

  Portbase zet alle deelnemers aan de huidige service Barge Planning automatisch over naar het nieuwe MCA Barge. Voor barge operators die 3 februari nog niet de benodigde overstap van EDI naar API hebben kunnen maken, zet Portbase een EDI-converter in. Deze converter zet de in EDI aangeleverde containergegevens automatisch om naar het nieuwe MCA-format. Deze partijen kunnen dan toch met MCA Barge werken, zonder echter nog alle voordelen van volwaardige aansluiting op de nieuwe dienstverlening.

  Let op! Alleen nadat u uw systeemkoppeling heeft aangepast aan de nieuwe API-specificaties van MCA Barge kunt u ook bezoek- en rotatiegegevens automatisch voormelden en zo zonder handmatige acties gebruikmaken van de neutrale integrale planning van Nextlogic. Is uw software niet tijdig aangepast voor de switch naar API’s? Lees hier meer.

 • Medio februari 2020 - Praktijkproeven integrale planning

  Met de real-time data vanuit MCA Barge en de input over beschikbare capaciteit van deelnemende terminals en depots gaat Nextlogic schaduwdraaien met de integrale planning. Dit gebeurt op de achtergrond, om zo de integrale planning op basis van de praktijk verder te finetunen. Gedurende deze pilotperiode blijven alle partijen in de binnenvaartketen hun day-to-day business en planning gewoon op de bestaande manier afhandelen via MCA Barge.

 • Begin april 2020 - Ingebruikname integrale planning

  De integrale planning gaat officieel live. Vanaf nu wordt voor alle deelnemende barge operators, deepsea-terminals en depots elk bezoek van een containerbinnenvaartschip aan de haven van Rotterdam automatisch gepland. Elk schip krijgt een optimale bezoekvolgorde gepresenteerd. Deze is ook zichtbaar in de service MCA Barge.

  Deelname integrale planning eerste 3 maanden gratis
  Deelname aan de integrale planning is de eerste drie maanden (proefperiode) kosteloos. De drie maanden hierna geldt een korting van 50 procent op het tarief per container.

Het verbeteren van de doorstroming van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven is een lange-termijnopgave met vele puzzelstukjes. De integrale planning vraagt van iedereen gewenning en wordt vanaf de introductiedatum stap voor stap beter. Het succes is in belangrijke mate afhankelijk van het commitment van zoveel mogelijk barge operators, deepsea-terminals en depots.