Privacy verklaring informatiecampagne
‘Portbase & Nextlogic verbinden’

Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van uw privacy

In deze privacyverklaring geven de initiatiefnemers  Portbase en Nextlogic een beschrijving van de wijze waarop hun gezamenlijke informatiecampagne ‘Portbase & Nextlogic verbinden’ persoonsgegevens van haar websitebezoekers, nieuwsbriefontvangers en deelnemers aan evenementen verzamelt en verwerkt. Hierbij handelen zij in lijn met geldende privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).

Onze uitgangspunten

  • We stellen uw gegevens niet ter beschikking aan derden.

  • We maken geen commercieel misbruik van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

Persoonsgegevens en doelbinding

Bij gebruik van de website www.portbase-nextlogicverbinden.nl verzamelen we bepaalde informatie over het gebruik van de website (niet het IP-adres) en de voorkeuren van bezoekers. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of een evenement worden uw gegevens alleen met dat doel gebruikt. Uw gegevens worden alleen bewaard gedurende de periode dat u een nieuwsbrief wenst te ontvangen. Wanneer u dit niet meer wilt, kunt u zich uitschrijven en worden uw persoonsgegevens direct verwijderd. Zodra u persoonsgegevens doorgeeft in het kader van een evenement verwijderen wij uw gegevens 30 dagen na afloop van het evenement in kwestie.

Welke data verzamelt de informatiecampagne ‘Portbase & Nextlogic verbinden’?

Functionele cookies
Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies zijn vereist voor een goede werking van de website, inclusief het aanvragen van de nieuwsbrief en het aanmelden voor deelname aan evenementen. Zij worden niet gebruikt voor bezoekersanalyse.

Websitestatistieken
Wij maken gebruik van Google Analytics om anoniem informatie te verzamelen over hoe onze website gebruikt wordt. De gegevens worden geanonimiseerd voordat deze worden opgeslagen. Om de informatie te anonimiseren, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd. Verzamelde informatie wordt niet gedeeld met andere Google-diensten of andere partijen.

Video’s van YouTube
Video’s op deze website worden verzorgd door het YouTube streaming mediaplatform. YouTube kan gepersonaliseerde advertenties tonen voorafgaand aan de vertoning van de video. Deze toestemming is optioneel, maar nodig om video’s direct op deze website te kunnen bekijken.

Rechten van betrokkenen

Zoals vastgelegd in de AVG kunnen betrokkenen verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. De invulling die we geven aan de uitoefening van deze rechten staat hieronder beschreven.

Toestemming
Betrokkenen dienen toestemming te geven voordat de persoonsgegevens verzameld mogen worden. Deze toestemming wordt verkregen voor elk doel waarvoor de gegevens verzameld worden. De betrokkene heeft het recht om deze toestemming in te trekken.

Inzage, wijziging en verwijdering
Betrokkenen kunnen een verzoek doen tot inzage, wijziging en verwijdering van hun gegevens door een e-mail te sturen aan info@portbase-nextlogicverbinden.nl. Binnen de geldende termijn van 1 maand voldoen we aan dit verzoek of stellen we de betrokkene op de hoogte van de status van het verzoek.

Wijzigingen
De informatiecampagne ‘Portbase & Nextlogic verbinden’ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende privacyverklaring.

Over ons

‘Portbase & Nextlogic verbinden’ is een gezamenlijke informatiecampagne van Portbase en Nextlogic om met name barge operators en terminal operators te informeren over de stappen die zij moeten zetten, om gebruik te kunnen maken van neutrale, integrale planning in de Rotterdamse haven. Doel van de campagne is om de binnenvaartketen op een centrale plek te informeren en in beweging te zetten.

Security

Portbase is de verantwoordelijke partij voor het publiceren en onderhouden van deze website en het verzamelen van gegevens om uw aanvraag voor nieuwsbrieven en deelname aan evenementen te verwerken. De beveiligingsmaatregelen van Portbase zijn te vinden in hun privacyverklaring.