Initiatiefnemers samenwerking

Havenbedrijf Rotterdam, Nextlogic en Portbase hebben de handen ineengeslagen om samen te werken aan een efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. Optimale informatie-uitwisseling over schip en lading via Portbase gaan zo hand in hand met de integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken door Nextlogic. Dit komt via één ingang beschikbaar voor de binnenvaart.

Nextlogic biedt een integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Dat leidt tot een optimale inzet van assets en maakt de containerbinnenvaartketen efficiënt en betrouwbaar.

Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven en overheden om sneller, efficiënter en tegen lagere kosten te kunnen werken. Samen met de groeiende community maakt Portbase het delen van data steeds waardevoller. Met als doel de Nederlandse havencommunity en daarmee de havens, de slimste van Europa te maken. Portbase is neutraal, van en voor de havencommunity en heeft geen winstoogmerk.

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is dan ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.