Zo werkt het voor u als barge operator
Kom nu in actie!

Elk binnenvaartbezoek optimaal gepland

Het plannen van de bezoeken van uw containerbinnenvaartschepen aan de haven van Rotterdam werkt binnenkort als volgt:

Eén ingang voor de dagelijkse werkzaamheden

Als barge operator meldt u zowel de ladinginformatie als de bezoek- en rotatiegegevens van uw containerbinnenvaartschepen voor via de nieuwe Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge. Deze vervangt het huidige Barge Planning. Portbase zet u begin 2020 automatisch over. MCA Barge werkt via API’s. Belangrijk is dat u zorgt dat uw software hiervoor tijdig is aangepast.

Is uw software niet tijdig aangepast? Lees meer over de tijdelijke oplossing.

Integrale planning via slim hergebruik van data

Nextlogic ontvangt automatisch vanuit MCA Barge de noodzakelijke informatie om aan ieder bezoekend binnenvaartschip de integrale planning aan te kunnen bieden. Van de deepsea-terminals en empty depots krijgt Nextlogic hiervoor input over de beschikbare capaciteit. Voor alle in Rotterdam te bezoeken terminals en depots wordt vervolgens een geoptimaliseerde bezoekvolgorde gecreëerd. Nextlogic verbetert en actualiseert deze planning voortdurend.

Alleen statische informatie ingeven in Nextlogic

Om gebruik te kunnen maken van de integrale planning hoeft u als barge operator alleen specifieke instellingen (zoals zondagsrust, etc.) rechtstreeks bij Nextlogic in te geven via internet.

Actueel vaarplan voor schippers in Nextlogic

Binnenvaartschippers kunnen in Nextlogic 24/7 het actuele vaarplan inzien via aparte schippersschermen.

Als barge operator in 2 stappen klaar

Stap 1: Stap over op Melding Container Achterland (MCA) Barge

Neem contact op met uw softwareleverancier
Start samen met uw softwareleverancier of IT-afdeling zo snel mogelijk de voorbereidingen om over te stappen van de huidige Portbase-service Barge Planning naar het nieuwe MCA Barge. Deze dienstverlening vergt een switch van EDI naar API, de nieuwe standaard in IT voor data-uitwisseling. Hoe sneller u overstapt, hoe eerder u profiteert van alle voordelen.

Portbase zet u als bestaande klant automatisch over
Het overzetten van de huidige deelnemers aan Barge Planning naar MCA Barge gebeurt automatisch. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht. Is uw software niet tijdig aangepast voor de switch naar API’s? Lees meer over de tijdelijke oplossing.

Maakt u nog geen gebruik van Portbase? Vraag de service MCA Barge aan
Nieuw deelnemende barge operators betalen eenmalig €249,50 (ex. BTW) aansluitkosten. Vanwege het strategisch belang van goede voorinformatie voor het functioneren van de haven is het gebruik van MCA Barge voor barge operators verder gratis. Deze kosten worden gedragen door Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam. Voor alle overige partijen geldt een eigen bijdrage. Portbase heeft geen winstoogmerk.

Stap 2: Meld u aan bij Nextlogic voor de integrale planning

Eenvoudig toegang tot de integrale planning van Nextlogic via MCA Barge
U kunt zich vervolgens aanmelden als deelnemer bij Nextlogic om zo te profiteren van de integrale planning. Door u bij Nextlogic te registreren, verleent u Portbase toestemming om de ladinginformatie, bezoek- en rotatiegegevens die u opgeeft via MCA Barge te delen met Nextlogic. Met deze gegevens maakt Nextlogic de neutrale en integrale planning voor de Rotterdamse haven.

Deelname integrale planning, gratis proefperiode
De kosten voor de integrale planning bestaan uit een maandelijkse bijdrage van € 280 en een bijdrage per geplande container. Voor u als barge operator is het tarief per container € 0,45. Let op:

  • De vaste kosten worden na de testfase en de proefperiode van drie maanden in rekening gebracht.
  • De kosten per container betaalt u wanneer de testfase en de proefperiode zijn afgerond. De eerste drie maanden worden aangeboden met 50% korting.