Downloads

Samen werken betekent samen communiceren. We nodigen barge -, terminal -, depot operators daarom van harte uit om onze communicatiemiddelen te hergebruiken.

Optimale doorstroming voor de containerbinnenvaart

Portbase en Nextlogic maken samen werk van een efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. Via één ingang wordt digitale informatie-uitwisseling over schip en lading via Portbase innovatief gecombineerd met de neutrale, integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken door Nextlogic. Deepsea-terminals en empty depots kunnen hun binnenvaartcapaciteit zo optimaal benutten. Containerbinnenvaartschepen zijn in de haven sneller klaar. Iedereen in de binnenvaartketen profiteert. Rotterdam wordt een nog aantrekkelijkere containerhaven.

Nieuwe werkwijze voor barge operators

Eén ingang voor de dagelijkse werkzaamheden
Als barge operator meldt u zowel de ladinginformatie als de bezoek- en rotatiegegevens van uw containerbinnenvaartschepen voor via de nieuwe Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge. Deze vervangt het huidige Barge Planning. Portbase zet u begin 2020 automatisch over. MCA Barge werkt via API’s. Belangrijk is dat u zorgt dat uw software hiervoor tijdig is aangepast.

Is uw software niet tijdig aangepast? Lees meer over de tijdelijke oplossing.

Integrale planning via slim hergebruik van data
Nextlogic ontvangt automatisch vanuit MCA Barge de noodzakelijke informatie om aan ieder bezoekend binnenvaartschip de integrale planning aan te kunnen bieden. Van de deepsea-terminals en empty depots krijgt Nextlogic hiervoor input over de beschikbare capaciteit. Voor alle in Rotterdam te bezoeken terminals en depots wordt vervolgens een geoptimaliseerde bezoekvolgorde gecreëerd. Nextlogic verbetert en actualiseert deze planning voortdurend.

Alleen statische informatie ingeven in Nextlogic
Om gebruik te kunnen maken van de integrale planning hoeft u als barge operator alleen specifieke instellingen (zoals zondagsrust, etc.) rechtstreeks bij Nextlogic in te geven via internet.

Actueel vaarplan voor schippers in Nextlogic
Binnenvaartschippers kunnen in Nextlogic 24/7 het actuele vaarplan inzien via aparte schippersschermen.

Nieuwe werkwijze voor terminal en depot operators

Via Portbase ontvangt u alle containerinformatie
Via de nieuwe Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge ontvangt u van barge operators per binnenvaartschip alle informatie over de te lossen en te laden containers. Voorafgaand hieraan kan een barge operator voor zijn containers ook eerst een statusaanvraag doen. In beide gevallen stuurt u via MCA Barge de containerstatus retour aan zowel de barge operator als Nextlogic.

U geeft Nextlogic uw beschikbare capaciteit op
Aan Nextlogic geeft u rechtstreeks de bij uw terminal of depot beschikbare capaciteit op voor het afhandelen van binnenvaartschepen. Ook meldt u daarbij de bestaande afspraken die u heeft met barge operators voor fixed windows.

De integrale planning zorgt voor optimale benutting van capaciteit
Nextlogic stuurt u via MCA Barge de integrale planning voor alle containerbinnenvaartschepen die uw terminal of depot willen aanlopen. In deze volgorde behandelt u dan de schepen. Uw beschikbare capaciteit wordt op deze manier optimaal benut. Nextlogic optimaliseert deze planning voortdurend. Voor optimaal overzicht biedt Nextlogic u het overzichtscherm van de kadeplanning.