Nextlogic Update september

www.nextlogic.nl – Lees de Nextlogic Update van september met hierin de onderwerpen:

 • Start live pilot: de laatste loodjes
 • Samenwerking Portbase
 • Video: Nextlogic beperkt vertragingen met AIS
 • Vernieuwde e-learning

Klik hier om de online versie te bekijken.

Blijf up-to-date
Volg Nextlogic op LinkedIn en wees als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom Nextlogic.

Demo aanvragen
Wilt u meer informatie over deelnemen of een demo ontvangen van het Nextlogic systeem? Neem dan contact op met Wouter Groen via w.groen@nextlogic.nl of +31(0)6 53 91

Nextlogic.nl – Portbase en Nextlogic werken samen aan optimale doorstroming containerbinnenvaart

www.nextlogic.nl – In 2019 heeft Nextlogic de keuze gemaakt om alle deelnemers via de nieuwe Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge aan te sluiten op de integrale planning van Nextlogic. Portbase ontwikkelde MCA Barge als vervanger van de service Barge Planning en nam de integratie met Nextlogic direct mee. Maar wat merk je daar als gebruiker eigenlijk van? En welke verbeteringen kan je nog verwachten in de toekomst?

Bij de start van de live pilot kan elke deelnemer gebruik maken van de integrale planning via MCA Barge-webschermen en/of via koppelingen met hun eigen systemen. Voor het ingeven van statische informatie (zoals zondagsrust voor barge operators en capaciteit/fixed windows voor terminal operators) worden de Nextlogic-webschermen gebruikt. Schippers krijgen bovendien een eigen Nextlogic-scherm waarin 24/7 de geplande reizen en wijzigingen worden weergegeven.

Om een betrouwbare integrale planning te kunnen realiseren, wordt een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd in MCA Barge: het bevriezen van de laad loslijst na cargo cut off . Samen met Nextlogic hebben de deelnemers in de afgelopen jaren hiervoor een nieuwe wijze bepaald die aansluit bij de integrale planning. Portbase heeft deze functionaliteit inmiddels ingebouwd in MCA Barge en zal deze binnenkort beschikbaar stellen. Omdat dit een belangrijke wijziging is, zal de Nextlogic-live pilot pas gestart worden als deze laad loslijst functionaliteit aantoonbaar goed werkt.

Bij de start van de live pilot zal in MCA Barge een schakelaar worden omgezet voor Nextlogic-deelnemers. Alle nieuwe calls en rotaties worden vanaf dat moment gepland door Nextlogic. Om dit zo optimaal mogelijk te doen, moeten planners extra gegevens aanleveren. Daarom worden de MCA Barge schermen voor Nextlogic-deelnemers uitgebreid met een aantal Nextlogic specifieke velden. Planners leren in de online trainingen hoe deze velden het beste gevuld worden, om steeds het beste plan te krijgen.

Ook na de ingebruikname van de integrale planning zullen MCA Barge en Nextlogic zich blijven verbeteren. We streven ernaar om het aantal te gebruiken systemen voor elke gebruiker te beperken. Daarom voorzien we dat het gebruik van de Nextlogic-schermen steeds verder wordt afgebouwd. Deze zullen worden geïntegreerd in MCA Barge of in de BOS/TOS-systemen van de deelnemers. Voor volledige koppeling met de eigen systemen testen softwareleveranciers als Modality en Softpak momenteel API-koppelingen met MCA Barge voor hun klanten.

Maar ook functioneel zal de integrale planning zich steeds verder ontwikkelen, in nauwe samenwerking met Portbase en de deelnemers. Nextlogic ziet de live pilot dan ook niet alleen als prachtige mijlpaal, maar ook als het langverwachte begin om de continue verbetering van de afhandeling van de containerbinnenvaart in Rotterdam te bewerkstelligen.

Lees het artikel hier

Nextlogic.nl – Waarom slim doen als het nog slimmer kan?

www.nextlogic.nl – Vorige week is Nextlogic gestart met een gebruikerscampagne voor planners en schippers die met de integrale planning gaan werken. De campagne heeft als doel om de gebruikers van het systeem voor te bereiden op het werken met de integrale planning, de voordelen te laten zien en om zich bewust te maken van de veranderingen die de komst van de integrale planning met zich meebrengt.
De komende periode wordt online en offline op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de bijbehorende campagnepagina “Ben jij er klaar voor?“.

Nextlogic Update juli

www.nextlogic.nl – Lees de Nextlogic Update van juli met hierin de onderwerpen:

 • 4000 terminalbezoeken gepland door de integrale planning van Nextlogic
 • Waarom slim doen als het nog slimmer kan
 • Start live pilot
 • Twee nieuwe deelnemers

Klik hier om de online versie te bekijken.

Demo aanvragen
Wilt u meer informatie over deelnemen of een demo ontvangen van het Nextlogic systeem? Neem dan contact op met Wouter Groen via w.groen@nextlogic.nl of +31(0)6 53 91

CBRB Nieuwsbrief juli – Update Nextlogic

Het schaduwdraaien, waarbij in de afgelopen periode de groep met deelnemende partijen steeds verder is uitgebreid, is inmiddels afgerond. In de laatste fase is er door 20 barge-operators, 5 terminal-operators en 2 empty depots informatie aangeleverd, waarbij er (stand half juni) 966 rotaties, 3443 calls en 154.000 moves door het systeem zijn gegaan. 

Het schaduwdraaien heeft geleid tot succesvolle testscenario’s waar een aantal verbeterpunten uit voort zijn gekomen. 80% van de gemelde issues vanuit het kernteam zijn inmiddels opgelost. Het streven is om voor de start van de 2e pilot (begin september) alle blokkerende issues te hebben verholpen.

Het schaduwdraaien is gevolg door een 1e pilot. In deze pilot zijn binnen een kleinere setting van deelnemers de door de integrale planning opgestelde tijden aangehouden en gerespecteerd. 

Ook in de API-koppelingen worden de nodige stappen gezet. Inmiddels hebben zowel Modality als Yelowstar hun API-koppeling met MCA-Barge gereed en live gezet. De volgende stap is de uitbreiding van deze koppeling met de Nextlogic-functionaliteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse

portbase.com – Eerste barge operators succesvol live met MCA Barge API

HTS Intermodaal en neska Container Line zijn als eerste barge operators door hun softwareleveranciers Modality en Yellowstar via API’s aangesloten op de service Melding Container Achterland (MCA) Barge van Portbase. Beide binnenvaartbedrijven doen voormeldingen nu automatisch en razendsnel vanuit hun eigen systeem. Modality / HTS Intermodaal en Yellowstar / neska Container Line delen hun ervaringen.

Modality en HTS Intermodaal

‘Het grote voordeel van de API-techniek is de snelheid’
“Wij zijn in het algemeen heel tevreden over het gebruik van API’s,” aldus de Managing Director van Modality, Evert van Hoven. “In de interfaces tussen verschillende klanten passen wij ze al jaren toe. Het grote voordeel van de API-techniek is de snelheid. Eén druk op de knop en de informatie is direct beschikbaar in het systeem aan de andere kant. Bij EDI zit daar behoorlijk wat tijd tussen.”

Intensieve samenwerking
Barge operator HTS is een van Modality’s klanten die al langer met API’s werkt. Hun aanmelding als pilotklant voor MCA Barge API was zeer welkom. “HTS Intermodaal wilde graag meewerken,” zo geeft Van Hoven aan. “Men steekt er veel tijd, ervaring en energie in om vanuit hun dagelijkse praktijk ons en Portbase te helpen.” Binnen een aantal maanden is zo een voor HTS Intermodaal stabiel werkend MCA Barge API gerealiseerd. “Portbase heeft bij het opstellen van de API-specificaties ook input van ons en HTS Intermodaal gevraagd. Dat ging heen en weer. Op die manier is men tot de uiteindelijke API-specificaties gekomen.”

Alle voorinformatie rechtstreeks vanuit het eigen systeem
Als eerste stap doet HTS Intermodaal de voormeldingen voor de grote deepsea-terminals in de Rotterdamse haven nu volledig via MCA Barge API. Alle informatie over schip en lading gaat rechtstreeks vanuit het eigen systeem van HTS Intermodaal via API’s naar Portbase. Het gebruik van de webschermen van MCA Barge voor het doorgeven van de scheepsrotaties en het voormelden van de scheepsbezoeken is niet meer nodig. Van Hoven: “Intussen zijn wij voor HTS Intermodaal gestart met fase 2. Daarin bouwen wij extra velden, zodat vanuit MCA Barge API ook automatisch de noodzakelijke informatie naar Nextlogic gaat voor hun integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken aan de haven van Rotterdam. Stapje voor stapje werken wij naar het eindresultaat.”

Hierna andere barge operators aansluiten
“Tussen ons en Portbase bestaat een goede samenwerking,” zo besluit Van Hoven. “Dagelijks is er contact en wekelijks een voortgangsoverleg. Het plan is om zodra fase 2 vlekkeloos werkt, wij ook de andere barge operators die bij ons klant zijn de mogelijkheid gaan bieden om over te stappen naar MCA Barge API.”

Yellowstar en neska Container Line

‘Wij krijgen nu veel sneller en veel betere informatie’

“Onze IT-systemen zijn sinds kort geschikt voor het automatisch verwerken van alle informatie die van buitenaf bij ons binnenkomt en die wij zelf uitsturen,” aldus de Managing Director van neska Container Line, Hans Buytendijk. “MCA Barge is daarin een belangrijke schakel. En dus moet je zorgen dat je hierop goed bent aangesloten.”

Samen met softwareleverancier Yellowstar heeft het bedrijf zich als koploper ingezet voor het realiseren van een volwaardige API-koppeling. Buytendijk: “Als koploper ben je direct betrokken bij de te ontwikkelen processen. De dagelijkse praktijk is immers vaak anders dan op de tekentafel bedacht. In dialoog met alle partijen kun je daadwerkelijk meepraten en kom je tot de juiste invulling.”

Voormelden zonder handmatige handelingen
Inmiddels meldt neska Container Line bij alle grote deepsea-terminals op de Maasvlakte voor via MCA Barge API. Chief Commercial Officer van Yellowstar, Rianne Groffen: “Bij het voormelden zijn vanuit Neska Container Line geen handmatige handelingen meer nodig. Dat bespaart tijd en voorkomt vergissingen. Alle noodzakelijke data over reis, bezoeken en containers gaan via MCA Barge API naar de terminals en komen op dezelfde manier ook weer bij neska Container Line terug.”

Tijd voor de klant
“Concreet zorgt het dat wij veel sneller en veel betere informatie binnenkrijgen, die wij vervolgens automatisch kunnen verwerken,” zo verduidelijkt Buytendijk de voordelen. “Uiteindelijk brengt het ons als bedrijf op een veel hoger niveau. Onze mensen hoeven hun tijd niet meer te besteden aan handmatige herhaalactiviteiten, maar kunnen hun aandacht richten op de klant en op creatieve oplossingen voor de vervoersvragen die bij hen leven.”

In de startblokken voor Nextlogic
Zodra hiervoor een ‘go’ komt, zal Yellowstar neska Container Line via MCA Barge API ook aansluiten op Nextlogic. Groffen: “Wij zijn blij met de samenwerking Portbase – Nextlogic en de keuze voor de nieuwste API-technologie. Voor de aanstaande integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken aan de haven van Rotterdam hoeven wij neska Container Line nu alleen te koppelen met Portbase. Dat geeft duidelijkheid en maakt het voor iedereen makkelijker.”

Nextlogic Update juni

www.nextlogic.nl – Lees de Nextlogic Update van juni met hierin de onderwerpen:

 • Schaduwdraaien nadert de laatste fase
 • Belangrijke rol voor schippers
 • Verandering in de haven, verandering binnen het bedrijf

Klik hier om de online versie te bekijken.

Demo aanvragen
Wilt u meer informatie over deelnemen of een demo ontvangen van het Nextlogic systeem? Neem dan contact op met Wouter Groen via w.groen@nextlogic.nl of +31(0)6 53 91

Uit de Portbase coronavirus update achterlandvervoer – Succesvolle ingebruikname MCA Barge

Alle barge operators die waren aangesloten op Barge Planning zijn in februari succesvol overgezet naar de service Melding Container Achterland (MCA) Barge. De nieuwe indeling van schermen vroeg soms enige gewenning, maar in het algemeen is de overgang vanuit Barge Planning soepel verlopen. Na de marktintroductie zijn op verzoek van barge operators nog meerdere extra items aan MCA Barge toegevoegd, waaronder:

 • Een logboek waarmee u als barge operator alle bij een terminal uitgevoerde handelingen kunt nakijken;
 • Schepen ‘omhangen’ zodat wanneer lading niet met het aanvankelijk geplande schip A maar met schip B de voorgenomen reis maakt, u in MCA Barge eenvoudig de scheepsnaam kunt veranderen.

Gaandeweg zullen aan de service verdere verbeteringen plaatsvinden.

Barge Planning 1 april uitgezet
Met de ingebruikname van MCA Barge is een einde gekomen aan de service Barge Planning. Na circa twintig (!) jaar van trouwe dienst – met in de loop van de tijd vele nieuwe versies en updates – heeft Portbase deze service per 1 april uitgezet.

Eerste data vanuit MCA Barge doorgestuurd naar Nextlogic
Portbase en Nextlogic werken samen aan een optimale doorstroming van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. Voor de aanstaande integrale planning van de bezoekende containerbinnenvaartschepen gaat Nextlogic de data over schip en lading uit MCA Barge hergebruiken. Begin april zijn de data van een eerste barge operator hiervoor succesvol via MCA Barge doorgestuurd naar Nextlogic. De komende periode zal dit voor meer barge operators gaan gebeuren.

De komende tijd werkt Portbase verder aan het afronden en integraal testen van de koppeling tussen MCA Barge en Nextlogic. Tevens staan ketentesten gepland met terminals, depots, barge operators en softwareleveranciers. De coronacrisis kan echter wel gevolgen hebben voor de oorspronkelijk hiervoor geplande doorlooptijden. In samenspraak met Nextlogic en alle deelnemers zullen hiervoor goede oplossingen worden gezocht. Actuele informatie over de route naar de integrale planning kunt u elk moment teruglezen op de gezamenlijke website Portbase en Nextlogic verbinden.

 

Nextlogic Update april

www.nextlogic.nl – Lees de Nextlogic Update van april met hierin de onderwerpen:

 • Corona update
 • Schaduwdraaien
 • API verbindingen voor deelnemende empty depots
 • Van Nieuwenhuizen verkent bijdrage aan de ontwikkeling van Nextlogic

Klik hier om de online versie te bekijken.

Demo aanvragen
Wilt u meer informatie over deelnemen of een demo ontvangen van het Nextlogic systeem? Neem dan contact op met Wouter Groen via w.groen@nextlogic.nl of +31(0)6 53 91

Aankondiging schaduwdraaien 14 april

Schaduwdraaien start op dinsdag 14 april

www.nextlogic.nl –  Na een korte periode van terughoudendheid vanwege COVID-19, zijn we samen met de deelnemers tot de conclusie gekomen dat er voldoende draagvlak is om de introductie van de integrale planning te continueren vanaf 14 april. Het Nextlogic schaduwdraaien wordt vanaf dit moment gestart conform de eerder aangegeven fasering en aanpak.

Tijdens het schaduwdraaien wordt de integrale planning nog niet opgevolgd, maar bekijken we met elkaar hoe dagelijks de integrale planning tot stand komt op basis van – zoveel mogelijk – werkelijk geplande scheepsbezoeken (via Melding Container Achterland Barge) en kadecapaciteit in de Rotterdamse haven. Dit biedt de mogelijkheid om te kijken naar de juiste werking van Nextlogic als geheel. Daarnaast biedt het de deelnemers de unieke kans om alvast te zien hoe de integrale planning straks in de praktijk werkt voor de eigen planning.

Lees het gehele bericht op www.nextlogic.nl.