Wat betekent de samenwerking tussen Nextlogic en Portbase voor u als barge operator

Nextlogic en Portbase gaan samenwerken voor een efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. Beide organisaties bieden elk een nieuwe dienstverlening, die via één ingang beschikbaar komt voor de binnenvaart. Optimale informatie-uitwisseling over schip en lading via Portbase gaat straks hand in hand met een integrale planning van ieder binnenvaartbezoek door Nextlogic. De doorstroming van binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven verbetert hierdoor aanzienlijk. Zowel deepsea-terminals, depots als barge operators kunnen efficiënter werken. De binnenvaart wordt zo een nog aantrekkelijkere modaliteit voor duurzaam, betrouwbaar achterlandvervoer.

Wat houdt de samenwerking concreet in?

Iedere barge operator meldt in de toekomst – net als nu – zowel zijn ladinginformatie als bezoek- en rotatiegegevens voor via Portbase. Dit gebeurt via de nieuwe Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge. Deze vervangt het huidige Barge Planning.

Nextlogic ontvangt vervolgens automatisch vanuit MCA Barge de noodzakelijke informatie om voor ieder bezoekend binnenvaartschip een integrale planning te maken. Voor alle in Rotterdam te bezoeken terminals en depots (mits deelnemer in Nextlogic) wordt een geoptimaliseerde bezoekvolgorde gecreëerd. Nextlogic verbetert en actualiseert de planning bovendien voortdurend.

Voor het maken van integrale planningen hoeven barge operators dus niet (zoals aanvankelijk het plan was) apart aan Nextlogic bezoek- en ladinggegevens te leveren. Wel wordt aan barge operators gevraagd om specifieke instellingen zoals fixed windows, zondagsrust, etc. rechtstreeks bij Nextlogic in te geven via internet. Nextlogic en Portbase onderzoeken nog hoe deze functionaliteit na livegang in MCA Barge geïntegreerd kan worden. Schippers kunnen bovendien in Nextlogic 24/7 het actuele vaarplan inzien via aparte schippersschermen.

Samenwerking Nextlogic en Portbase geeft de barge operator één ingang voor de dagelijkse werkzaamheden

Welke actie vragen wij van u als barge operator?

Richting Portbase:
Als barge operator start u zo snel mogelijk de voorbereidingen om (in overleg met uw softwareleverancier) over te stappen van de huidige Portbase-service Barge Planning naar het nieuwe MCA Barge. Deze dienstverlening vergt een switch van EDI naar API, de nieuwe standaard in IT voor data-uitwisseling. Hoe sneller u aansluit, hoe eerder u profiteert van alle voordelen. Samen met uw softwareleverancier spreekt u hiervoor een realistisch tijdpad af.

In situaties waar het voor barge operators niet mogelijk is om tijdig de overstap te maken, biedt Portbase vanaf de introductiedatum van MCA Barge tijdelijk een API-converter. Het gebruik daarvan is het eerste jaar gratis. Via de API-converter zet Portbase de door u in EDI aangeleverde ladinggegevens om naar API. Zoveel mogelijk partijen kunnen dan direct vanaf de start gebruikmaken van de integrale planning. Meer informatie hierover stuurt Portbase u via een aparte mailing. De nieuwe webschermen van MCA Barge komen wel direct vanaf de introductiedatum automatisch voor iedereen beschikbaar. Daarvoor zijn van u geen extra acties nodig. In deze webschermen kunt u dan – zoals momenteel in Barge Planning – in de overgangsfase naar uw daadwerkelijke aansluiting op MCA Barge API uw bezoek- en rotatiegegevens ingeven. Voor een goed gebruik van de webschermen ontvangt u tijdig de benodigde instructiematerialen.

Richting Nextlogic:
Om te profiteren van een integrale planning, meldt u zich als barge operator ook aan als deelnemer bij Nextlogic. U verleent Portbase daarmee toestemming om de ladinginformatie, bezoek- en rotatiegegevens die u opgeeft via MCA Barge te delen met Nextlogic. Met deze gegevens maakt Nextlogic de integrale planning. Nextlogic benadert de barge operators zelf voor deelname.

Wat doet u als u al een aansluiting via het Nextlogic informatieplatform heeft?

Een aantal barge operators levert als ‘koploper’ momenteel al ladinginformatie, bezoek- en rotatiegegevens aan op het informatieplatform van Nextlogic. Voor het in de komende periode intensief kunnen testen van het integraal plannen is dit essentiële input. Deze bedrijven hoeven nu niets te doen. Hun aansluiting blijft voorlopig bestaan Op termijn zullen deze partijen ‘geruisloos’ overgezet worden van Nextlogic op de Portbase-service MCA Barge.

Waar staan wij nu?

Het verbeteren van de doorstroming van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven is een lange-termijnopgave met vele puzzelstukjes. De samenwerking tussen Nextlogic en Portbase is hierin een grote stap voorwaarts. Via meerdere kanalen informeren wij u de komende maanden regelmatig over de voortgang. Integraal plannen vraagt van iedereen gewenning en zal vanaf de introductiedatum stap voor stap beter worden. Het succes is in belangrijke mate afhankelijk van het commitment van zoveel mogelijk barge operators, deepsea-terminals en depots.

Welke terminals en depots doen mee?

Nextlogic en Portbase trekken samen op om de deepsea-terminals en depots die nu al meedoen met Barge Planning / MCA Barge en met Nextlogic in de nieuwe situatie op een goede manier aan te sluiten.

Meer informatie

Heeft u vragen over de oplossingen van Nextlogic en Portbase of over wat de samenwerking voor u betekent? Bij Nextlogic kunt u contact opnemen met Wouter Groen, 06 53 91 44 53, w.groen@nextlogic.nl. Bij Portbase is dit Remmert Braat, 06 24 67 70 08, r.braat@portbase.com.