Begin 2021 start live pilot met de integrale planning

Rotterdam, 17 december 2020 – Portbase en Nextlogic werken samen aan een optimale doorstroming van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. In deze Update informeren wij u over de actuele stand van zaken op weg naar de ingebruikname van de integrale planning.

Samen met de deelnemers vinden op dit moment de voorbereidingen plaats voor de live pilot. De geplande start hiervan vindt plaats zodra de recent toegevoegde functionaliteiten in de service Melding Container Achterland (MCA) Barge stabiel draaien en de laatste ketentesten succesvol zijn afgerond (lees hieronder meer). Naar verwachting zal de live pilot in februari 2021 starten. 28 deelnemers – die circa 60 procent van het totale marktvolume vertegenwoordigen – gaan de integrale planning dan gedurende twee periodes van twee weken in de praktijk testen, met een korte onderbreking voor evaluatie. Het doel van de live pilot is om aan te tonen dat de integrale planning van binnenvaartschepen bij terminals echt goed werkt en voordelen oplevert.

De live pilot is de laatste stap voordat de integrale planning daadwerkelijk in gebruik komt. Zodra de beoogde werkwijze is gevalideerd en iedereen akkoord is, kan de integrale planning officieel live. Alle deelnemers krijgen tijdig bericht over het exacte moment dat de pilot van start gaat. Ook via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.

Uitbreiding MCA Barge met invoervelden voor integrale planning

Alle dagelijkse informatie-uitwisseling van barge operators voor de integrale planning loopt straks via de service MCA Barge van Portbase. Op het moment dat de live pilot voor de integrale planning start, krijgt MCA Barge hiervoor een aantal extra invoervelden. Pilotdeelnemers die voor MCA Barge met een API-koppeling werken, kunnen de extra velden automatisch vanuit hun eigen systeem vullen. Overige deelnemers doen dit via de MCA Barge webschermen.

Vast kijken hoe dit werkt?
De werking van de extra velden en hoe planners deze het beste gebruiken voor een optimale integrale planning wordt uitgelegd in de instructievideo op Portbase Support en in de online trainingen van Nextlogic, waarover hieronder meer.

Instructievideo integrale planning van Nextlogic via MCA Barge

Toegangscode e-learning Nextlogic aanvragen

Nieuwe functie: cut-off voor los/laadlijst

Op weg naar de livegang van de integrale planning wordt het voor barge operators essentieel om voor elk bezoek aan een deelnemende terminal tijdig correcte los-/laadlijsten aan te leveren. Alleen dan kan een goede planning gemaakt worden.

Om dit mogelijk te maken is recent als nieuwe functie in MCA Barge de automatische cut-off van de los-/laadlijst geïntroduceerd. Een aantal uur voor de geplande aankomst bij een terminal krijgt een los-/laadlijst daarmee de status definitief. In principe zijn dan geen wijzigingen meer mogelijk. Met de juist voorgemelde (‘groene’) containers op de definitieve los-/laadlijst kan de terminal het bezoek van het binnenvaartschip vervolgens goed voorbereiden. Tegelijkertijd gebruikt Nextlogic de definitieve los-/laadlijsten voor het verder optimaliseren van de integrale planning.

De automatische cut-off van de los-/laadlijst loopt momenteel als pilot voor bezoeken aan RWG en APMT MVII. De pilot met ECT Delta en ECT Euromax zal binnenkort worden hervat. APMTR zal daarna snel volgen. Elke terminal bepaalt zelf hoeveel uur voor de geplande aankomst van het binnenvaartschip de cut-off plaatsvindt. Voor bezoeken met uitsluitend lege containers kunnen andere cut-off tijden gelden. Ook dit bepaalt elke terminal zelf.

Ketentesten naderen voltooiing

Met ketentesten worden alle stappen in de voor de integrale planning benodigde informatie-uitwisseling vooraf uitvoerig getest. Tussen barge operator en Portbase, tussen Portbase en Nextlogic, tussen Portbase en terminal of depot, tussen Nextlogic en terminal of depot, tussen Nextlogic en barge operator… alle systemen moeten onderling en in samenhang optimaal met elkaar communiceren. De meeste ketentesten zijn inmiddels afgerond. De komende weken wordt hard gewerkt aan de verdere voltooiing.

Belangrijke rol voor schippers

Bij de uitvoering van de integrale planning is een belangrijke rol weggelegd voor de schipper. Bij elk bezoek aan de haven van Rotterdam namens een deelnemende barge operator, krijgt de schipper rechtstreeks vanuit Nextlogic een vaarplan gepresenteerd. Dit gebeurt via internet op zijn / haar PC, laptop of telefoon. De integrale planning werkt alleen als elke schipper dit plan exact volgt.

Meer informatie vindt de schipper op deze schipperspagina en in de veel gestelde vragen voor schippers op de website ‘Portbase en Nexlogic verbinden’. Voor de schipper is vanuit Nextlogic bovendien een aparte e-learning beschikbaar.

Doe de Nextlogic e-learning!

Voor een optimaal gebruik van de integrale planning en uitleg over alle veranderingen ten opzichte van de huidige praktijk heeft Nextlogic een uitgebreide e-learning samengesteld. Hierbinnen zijn aparte modules beschikbaar voor planners, schippers en terminal en depot operators. Via de e-learning kunt u zich in uw eigen omgeving op de momenten dat u het schikt, de nieuwe manier van werken eigen maken.

Voor toegang tot de e-learning is een code nodig. Deze wordt gratis verstrekt aan elke deelnemer. Meer toegangscodes nodig? Operationeel managers van deelnemers kunnen deze via dit formulier aanvragen bij Nextlogic.

Meer informatie
Heeft u vragen over de oplossingen van Nextlogic en Portbase of over wat de samenwerking voor u betekent? Bij Nextlogic kunt u contact opnemen met Wouter Groen, 06 53 91 44 53, w.groen@nextlogic.nl. Bij Portbase is dit Remmert Braat, 06 24 67 70 08, r.braat@portbase.com.