LINc – Update aan leden over voortgang Nextlogic

De afgelopen periode is door Nextlogic gewerkt aan het oplossen van belemmerende issues om van start te kunnen gaan met de tweede pilot (mijlpaal drie in onderstaande planning). Eén van de nog lopende trajecten is de implementatie van de MCA Barge laadlijst functionaliteit die eerst enkele weken goed moet functioneren voordat er met de tweede pilot gestart kan worden.

In de laatste werkgroep van Nextlogic is ook gesproken over het onderwerp hoe om te gaan met niet deelnemende terminals, depots en operators. Voor de barge-operators is het nu zo ingericht dat bezoeken aan niet-deelnemende terminals en depots worden meegenomen in de integrale planning, inclusief restricties.

Dit werkt als volgt:

  • De operator stemt zelf af met een niet deelnemende terminal of depot en meldt vervolgens aan Nextlogic de beoogde rotatie aan, waarbij van niet-deelnemende terminal en depot calls enkel een van-tot slot en aantallen containers worden opgegeven.
  • De integrale planning probeert het gespecificeerde tijdsslot voor de niet deelnemer zo goed als mogelijk in te passen binnen de rotatie, maar neemt dit niet als een harde restrictie mee.
  • In het algoritme van de planning zal het halen van een gewenst tijdsslot van een niet deelnemende locatie een lagere prioriteit toegewezen krijgen dan voor de calls bij Nextlogic deelnemers. In de rotatie kunnen wel volgorde-restricties opgegeven worden voor het bezoeken aan niet deelnemende locaties.

De gehanteerde prioriteitswaarde is een configureerbare parameter en nog mee te spelen gedurende de tweede pilot en het daadwerkelijke gebruik.