Nextlogic.nl – Waarom slim doen als het nog slimmer kan?

www.nextlogic.nl – Vorige week is Nextlogic gestart met een gebruikerscampagne voor planners en schippers die met de integrale planning gaan werken. De campagne heeft als doel om de gebruikers van het systeem voor te bereiden op het werken met de integrale planning, de voordelen te laten zien en om zich bewust te maken van de veranderingen die de komst van de integrale planning met zich meebrengt.
De komende periode wordt online en offline op verschillende manieren aandacht gevraagd voor de bijbehorende campagnepagina “Ben jij er klaar voor?“.