LINc Nieuwsbrief juli – Update Nextlogic

Het schaduwdraaien, waarbij in de afgelopen periode de groep met deelnemende partijen steeds verder is uitgebreid, is inmiddels afgerond. In de laatste fase is er door 20 barge-operators, 5 terminal-operators en 2 empty depots informatie aangeleverd, waarbij er (stand half juni) 966 rotaties, 3443 calls en 154.000 moves door het systeem zijn gegaan. 

Het schaduwdraaien heeft geleid tot succesvolle testscenario’s waar een aantal verbeterpunten uit voort zijn gekomen. 80% van de gemelde issues vanuit het kernteam zijn inmiddels opgelost. Het streven is om voor de start van de 2e pilot (begin september) alle blokkerende issues te hebben verholpen.

Het schaduwdraaien is gevolg door een 1e pilot. In deze pilot zijn binnen een kleinere setting van deelnemers de door de integrale planning opgestelde tijden aangehouden en gerespecteerd. 

Ook in de API-koppelingen worden de nodige stappen gezet. Inmiddels hebben zowel Modality als Yelowstar hun API-koppeling met MCA-Barge gereed en live gezet. De volgende stap is de uitbreiding van deze koppeling met de Nextlogic-functionaliteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse