Nieuwe fase in route naar de integrale planning

Portbase en Nextlogic werken samen aan een optimale doorstroming van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. In deze gezamenlijke Update informeren wij u over de actuele stand van zaken op weg naar ingebruikname van de integrale planning.

Alle barge operators aangesloten op Barge Planning zijn in februari succesvol door Portbase overgezet naar de nieuwe service Melding Container Achterland (MCA) Barge. Met gebruik van de data uit MCA Barge is nu de volgende fase van start gegaan. Nextlogic voert hierin samen met de deelnemende bedrijven de eerste praktijkproeven uit met de integrale planning.

Wij realiseren ons daarbij dat het coronavirus momenteel voor zeer uitdagende marktomstandigheden zorgt. Bij bedrijven is minder capaciteit beschikbaar. In overleg met alle deelnemers zoeken wij naar de beste oplossingen. De ingebruikname van de integrale planning is hierbij drie maanden opgeschoven naar september 2020. De actuele planning vindt u altijd op de gezamenlijke website Portbase en Nextlogic verbinden.

Praktijkproeven integrale planning van start

Nextlogic is op 14 april gestart met concrete praktijkproeven met de integrale planning. Deze gaan van klein naar groot en krijgen stapsgewijs steeds meer deelnemers. De data uit de Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge over schip en lading en de input over beschikbare capaciteit van terminals en depots zijn daarbij de basis. 27 barge operators, deepsea-terminals en empty depots hebben hun medewerking toegezegd. De praktijkproeven omvatten achtereenvolgens:

  • Zes weken schaduwdraaien met de integrale planning
    In deze periode van schaduwdraaien presenteert Nextlogic aan de deelnemers statische planningen voor specifieke scenario’s. Belangrijkste doel is om aan de hand hiervan samen met hen te bepalen of de gepresenteerde statische planningen in de praktijk daadwerkelijk werkbaar zijn.
  • 1ste gecontroleerde pilot met dynamische planningen
    Deelnemers kunnen in deze gecontroleerde pilot in de praktijk zelf voor het eerst dynamische planningen uitproberen. Nextlogic en de deelnemende bedrijven krijgen zo nog meer inzicht of de planningen daadwerkelijk uitvoerbaar zijn, of de processen goed lopen en waar eventuele bugs optreden.

Dagelijkse werkwijze verandert nog niet
Gedurende het schaduwdraaien en de eerste gecontroleerde pilot blijven alle deelnemers hun dagelijkse werkzaamheden gewoon op de bestaande manier afhandelen via MCA Barge. De praktijkproeven zijn primair bedoeld om met elkaar meer inzicht te krijgen in de werking van de integrale planning. Parallel vinden in deze periode op de achtergrond uitgebreide ketentesten plaats voor een goede doorloop van data tussen Portbase, Nextlogic, terminal en depot operators, barge operators en softwareleveranciers. Zodra de genoemde stappen zijn doorlopen, start de daadwerkelijke ingebruikname van de integrale planning in de dagelijkse praktijk.

API-koppeling creëert optimaal voordeel

Barge operators waren tot nu toe gewend om met Portbase te communiceren via EDI. De nieuwe Portbase-service MCA Barge werkt echter via API’s. Datzelfde geldt voor de integrale planning van Nextlogic. De (definitieve) API-specificaties zijn nu voor iedereen beschikbaar. Portbase vraagt barge operators daarom contact op te nemen met hun softwareleverancier om de overstap naar een API-koppeling in te plannen.

Alleen via een API-koppeling biedt MCA Barge optimaal voordeel. De barge operator kan dan namelijk ook de rotatie- en bezoekinformatie rechtstreeks voormelden vanuit zijn eigen systeem. Nu moet dit nog apart via webschermen. Dit zijn onnodige extra handelingen.

EDI-converter biedt tussenoplossing
Voor het actuele gebruik van MCA Barge stelt Portbase als tijdelijke oplossing een EDI-converter beschikbaar. Deze converter zet – zonder dat een barge operator iets hoeft te doen – in EDI aangeleverde informatie automatisch om in API. Deelnemers profiteren dan echter nog niet van alle voordelen van MCA Barge. Stap daarom in overleg met uw softwareleverancier zo snel mogelijk over!

Belangrijke rol voor schippers

Bij de uitvoering van de integrale planning is een belangrijke rol weggelegd voor de schippers. Zij krijgen bij elk bezoek aan de haven van Rotterdam rechtstreeks vanuit Nextlogic een vaarplan gepresenteerd. De integrale planning werkt alleen als elke schipper dit plan exact volgt. Op de website ‘Portbase en Nextlogic verbinden’ is nu daarom een aparte pagina voor schippers beschikbaar. Deze pagina geeft hen kort en bondig uitleg over hun rol in de integrale planning. Bovendien wordt verwezen naar een vanuit Nextlogic voor schippers beschikbare e-learning.

Meer informatie

Heeft u vragen over de oplossingen van Nextlogic en Portbase of over wat de samenwerking voor u betekent? Bij Nextlogic kunt u contact opnemen met Wouter Groen, 06 53 91 44 53, w.groen@nextlogic.nl. Bij Portbase is dit Remmert Braat, 06 24 67 70 08, r.braat@portbase.com.