Uit de Portbase coronavirus update achterlandvervoer – Succesvolle ingebruikname MCA Barge

Alle barge operators die waren aangesloten op Barge Planning zijn in februari succesvol overgezet naar de service Melding Container Achterland (MCA) Barge. De nieuwe indeling van schermen vroeg soms enige gewenning, maar in het algemeen is de overgang vanuit Barge Planning soepel verlopen. Na de marktintroductie zijn op verzoek van barge operators nog meerdere extra items aan MCA Barge toegevoegd, waaronder:

  • Een logboek waarmee u als barge operator alle bij een terminal uitgevoerde handelingen kunt nakijken;
  • Schepen ‘omhangen’ zodat wanneer lading niet met het aanvankelijk geplande schip A maar met schip B de voorgenomen reis maakt, u in MCA Barge eenvoudig de scheepsnaam kunt veranderen.

Gaandeweg zullen aan de service verdere verbeteringen plaatsvinden.

Barge Planning 1 april uitgezet
Met de ingebruikname van MCA Barge is een einde gekomen aan de service Barge Planning. Na circa twintig (!) jaar van trouwe dienst – met in de loop van de tijd vele nieuwe versies en updates – heeft Portbase deze service per 1 april uitgezet.

Eerste data vanuit MCA Barge doorgestuurd naar Nextlogic
Portbase en Nextlogic werken samen aan een optimale doorstroming van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. Voor de aanstaande integrale planning van de bezoekende containerbinnenvaartschepen gaat Nextlogic de data over schip en lading uit MCA Barge hergebruiken. Begin april zijn de data van een eerste barge operator hiervoor succesvol via MCA Barge doorgestuurd naar Nextlogic. De komende periode zal dit voor meer barge operators gaan gebeuren.

De komende tijd werkt Portbase verder aan het afronden en integraal testen van de koppeling tussen MCA Barge en Nextlogic. Tevens staan ketentesten gepland met terminals, depots, barge operators en softwareleveranciers. De coronacrisis kan echter wel gevolgen hebben voor de oorspronkelijk hiervoor geplande doorlooptijden. In samenspraak met Nextlogic en alle deelnemers zullen hiervoor goede oplossingen worden gezocht. Actuele informatie over de route naar de integrale planning kunt u elk moment teruglezen op de gezamenlijke website Portbase en Nextlogic verbinden.