Pilot Update – Start schaduwdraaien Nextlogic

Op 20 februari hebben wij samen met LINc een druk bezochte bijeenkomst georganiseerd voor barge operators. Vanuit Portbase en Nextlogic is hierbij de actuele stand van zaken verteld op weg naar de livegang van het integraal plannen. Voor u als pilotdeelnemer lichten wij hieronder kort het gepresenteerde stappenplan toe. Met name vragen wij uw aandacht voor het begin april startende schaduwdraaien. Daarbij gaan wij gebruikmaken van de door u via Melding Container Achterland (MCA) Barge aangeleverde data.

Route naar livegang integrale planning

Dit schema toont u het op 20 februari gepresenteerde tijdpad voor de ingebruikname van de integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken aan de haven van Rotterdam. Dit traject – waarin onder meer uitgebreide ketentesten plaatsvinden – telt voor u vier belangrijke mijlpalen:

  1. Periode van schaduwdraaien met statische planningen
  2. 1ste gecontroleerde pilot met dynamische planningenTijdens deze eerste twee stappen organiseert u uw day-to-day business en planningen nog steeds bilateraal via MCA Barge. Vanaf stap 3 gaat u in uw dagelijkse praktijk gebruikmaken van de integrale planning.
  3. 2de pilot
  4. Daadwerkelijke ingebruikname integrale planning

Eerste stap: vier weken schaduwdraaien

Begin april start Nextlogic samen met u een periode van vier weken schaduwdraaien met de integrale planning. Hierbij maken wij gebruik van de data die wij via MCA Barge van Portbase van u verkrijgen. Het doel van deze testfase is drieledig: Kan ons systeem inderdaad de workload aan? Stromen de benodigde data goed door? En zijn wij vervolgens ook in staat om u realistische planningen te presenteren?

In deze periode van schaduwdraaien gaat het om statische planningen voor specifieke scenario’s. Deze planningen leggen wij aan u voor, om zo gezamenlijk te leren of u daadwerkelijk goed hiermee uit de voeten kunt. Bij een positief verloop schalen wij tijdens het schaduwdraaien elke week het aantal deelnemers en de omvang van de scenario’s verder op.

Handleiding voor pilot deelnemers

Voor deelnemers aan het schaduwdraaien hebben wij deze handleiding opgesteld. Het document beschrijft de aanpak tijdens het schaduwdraaien van Nextlogic en de wijze waarop het schaduwdraaien gezamenlijk wordt uitgevoerd, maar ook wat er van de deelnemers verwacht wordt. Daarnaast is te lezen wanneer wij verwachten het schaduwdraaien te gaan afronden en geven wij een doorkijkje naar de volgende fase: de eerste live pilot.

Meer informatie over de vervolgstappen op het schaduwdraaien leest u in de volgende Pilot Updates.

Supportpagina MCA Barge en e-learning integrale planning

Voor een optimaal gebruik van MCA Barge biedt Portbase u een aparte supportpagina met onder meer korte instructievideo’s, een quick start guide en de antwoorden op veel gestelde vragen.

Om u voor te bereiden op de integrale planning heeft Nextlogic een speciale e-learning ontwikkeld, met een groot aantal verschillende modules. In het e-mailbericht waarin o.a. aan u werd gevraagd om de ‘verklaring deelname implementatiefase’ van Nextlogic te tekenen, heeft u voor deze e-learning een aantal vouchers ontvangen. Hiermee hebben uw planners toegang tot de leeromgeving. Zo kunnen zij in hun eigen tempo, op de momenten dat hen het beste past alvast deze geheel nieuwe manier van werken bekijken. De e-learning is benaderbaar via: https://training.nextlogic.nl.

Heeft u voor de e-learning meer vouchercodes nodig? U vraagt deze eenvoudig aan door een mail te sturen aan info@nextlogic.nl. Vermeld hierbij het aantal gewenste vouchercodes en uw bedrijfsnaam.

Meer informatie

Heeft u vragen over de oplossingen van Nextlogic en Portbase, over de samenwerking of over de pilot? Bij Nextlogic kunt u contact opnemen met Wouter Groen, 06 53 91 44 53, w.groen@nextlogic.nl. Bij Portbase is dit Remmert Braat, 06 24 67 70 08, r.braat@portbase.com.