Dossier binnenvaart – Rotatie binnenvaart kan tot 35% korter in de Rotterdamse haven

Bart Pals NT – Nextlogic, de integrale planningstool voor afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven, is eindelijk klaar om in de echte wereld te gaan testdraaien. Dat gaat komende maand gebeuren via een schaduwplanning.

Nextlogic is een dochter van het Havenbedrijf Rotterdam en moet ervoor zorgen dat de planning van de barge operators, terminals en empty depots volledig op elkaar wordt afgestemd. Het systeem krijgt van de terminals en de empty depots de kadecapaciteit die zij beschikbaar stellen voor containerbinnenvaart. De barge operators sturen hun gewenste rotaties toe.

Al die aanvragen worden gecombineerd, waarna er een optimale integrale planning uitrolt. De barge operator krijgt door hoe laat hij bij welke terminal terecht kan en de terminals en depots krijgen direct een volledige kadeplanning. Ook wordt rekening gehouden met de actuele containerstatus-informatie. De planning wordt 24/7 aangepast aan de actuele situatie. Containers die niet in orde zijn, komen dus nooit op een laadlijst terecht.

Volledig overzicht
‘Niemand heeft op dit moment het volledige overzicht’, vertelt Wouter Groen, manager Nextlogic. ‘Iedereen doet bilateraal zaken met elkaar. Als barge operator loop je meerdere terminals aan, dus je bent erg afhankelijk van de capaciteit die je geboden wordt. Maar al die terminals kennen de rotatie van de barge operator niet en de barge operator kent de kadeplanning van de terminal niet. Met de eerste testresultaten hebben we gezien dat via de planning van Nextlogic de barge operators in theorie zo’n 35% korter in de haven kunnen zijn omdat hun rotatie veel efficiënter gepland wordt. We maken gebruik van capaciteit die ze anders niet gezien hadden. Terminals op hun beurt krijgen weer een beter ingeplande kade omdat het systeem elk open gaatje op de best mogelijk wijze invult.’

Het eerste idee voor de nieuwe planningstool ontstond in 2013 en werd toen aangekondigd door het Havenbedrijf. Het heeft dus een kleine zeven jaar geduurd om het systeem te ontwikkelen. De eindfase heeft een oppepper gehad door de lancering van Melding Container Achterland (MCA) Barge door Portbase. Die levert de basisinfrastructuur en faciliteert via één ingang de berichtenuitwisseling.

Iedereen aangesloten
‘De samenwerking met Portbase is heel belangrijk voor onze livegang’, legt Groen uit. ‘Alle barge-operators die zaken doen in Rotterdam zijn immers aangesloten op Portbase. Datzelfde geldt voor de terminals. Daardoor zijn we verzekerd van een dataconnectie. We kunnen straks alle informatie ontvangen van de deelnemende partijen via een bestaand platform. De pilotfase van Nextlogic start met 27 partijen, bestaande uit barge operators, empty depots en terminals. Daar zijn we blij mee, want een integrale planning werkt alleen met een kritische massa van partijen. We starten met 60% van het marktvolume en dat is volgens ons voldoende om resultaat te laten zien.’

In de pilotfase start Nextlogic eerst met het zogenaamde schaduwdraaien. Het systeem ontvangt daarbij de informatie van de betrokken partijen en maakt een integraal plan en koppelt dat terug aan de partijen. Maar dat hoeft nog niet opgevolgd te worden. Groen: ‘Het is meer een toetsing om te kijken of dit plan voor iedereen werkbaar is. Het gaat immers om bedrijfskritische processen. We verwachten dat onze planning beter is dan de huidige schema’s. Maar partijen willen wel eerst graag bevestigd hebben dat onze planning ook voor hen goed uitkomt. Dat is het doel van de pilot. In de volgende fase is het de bedoeling dat de deelnemers de planning die wij teruggeven ook daadwerkelijk opvolgen. Maar we dwingen niemand, het is op basis van vrijwilligheid en de overtuiging dat het voor iedereen beter is. We verwachten dat er steeds meer verbeterslagen geboekt worden die leiden tot een betere kadebezetting en snellere rotaties.’

Gaten benutten
Als er ergens iets gebeurt waardoor een barge niet op tijd kan zijn, dan blijft dat gat bij de terminal nu meestal onbenut. ‘Nextlogic is een dynamisch systeem dat continu bezig is om te kijken of de gaatjes die vallen efficiënt benut kunnen worden. Het leidt dus tot een efficiëntere inzet van assets, zoals de terminals. En dat binnenvaartschepen veel sneller door de haven zijn. Bovendien biedt het rust voor terminals en barge operators omdat ze niet ad hoc plannen hoeven te herzien. Dat gaat automatisch via het systeem’, vertelt Groen.

De digitale communicatie verloopt via Portbase. ‘Vanuit het Port Community System hebben we de verbindingen met alle terminal- en barge operators’, vertelt Marten van der Velde, manager strategie en innovatie bij Portbase.

Barge Planning
Portbase had vroeger drie diensten: Barge, Road en Rail Planning. De binnenvaart maakte gebruik van Barge Planning; de dienst van Portbase waarmee barge operators, terminals en depots met elkaar afspraken konden maken. Maar het was nog altijd aan de planner om die tijdsloten goed op elkaar aan te laten sluiten.

‘Barge Planning is onderdeel van MCA geworden’, legt Van der Velde uit. ‘Eén dienst voor alle modaliteiten. Het kan immers best voorkomen dat een achterlandvervoerder naast barge ook trucking doet. En dat hij een container van modaliteit laat wisselen. Dan moest hij deze eerst afmelden in Barge Planning en vervolgens opvoeren in Road Planning. Dat was een hoop gedoe. Daarom hebben we dat samengevoegd tot één dienst MCA, waarmee je makkelijker kunt omboeken; de synchromodale gedachte.’

Vanuit MCA Barge wordt het basisproces in de communicatie tussen de verschillende partijen in de binnenvaart geregeld. ‘Ze koppelen met hun eigen inhuis-systemen aan MCA Barge. Van hieruit kunnen we ook koppelen aan rail, road of douane processen. Nieuw is ook dat een externe dienstverlener zoals Nextlogic erop aangesloten kan worden, omdat de verbinding met de marktpartijen er al is. Dat is zeg maar de slimme laag bovenop de bestaande basis van het Port Community System.’

Slimme planningstool
De samenwerking tussen Portbase en Nextlogic is in 2018 gestart. Van der Velde: ‘Onze taak is alle data betrouwbaar en veilig bij de juiste partijen te krijgen. Hun taak is om op basis van die data en onze infrastructuur een slimme tool te bouwen om de planning voor stakeholders te verbeteren. Daarvoor moest er technisch een hoop op elkaar afgestemd worden, daar zijn we vorig jaar druk mee bezig geweest. Maar ook bijvoorbeeld hoe we omgaan met individuele afspraken van terminals met barge operators en fixed windows. Ook was er wat overlap qua verantwoordelijkheden. Nu is dat proces afgerond en kunnen we gaan testdraaien via een schaduwplanning en starten met een gecontroleerde live pilot.’

Portbase heeft vorige week MCA Barge live gezet. Van der Velde: ‘Dat heeft grotendeels dezelfde functionaliteit als Barge Planning, maar dan synchromodaal en gebaseerd op nieuwe technieken met API-technologie. De koppeling met Nextlogic is ingebouwd. Eigen softwarepakketten van stakeholders praten via Portbase met Nextlogic. Dat is handig omdat wij al een interface hebben met de bestaande systemen.’

Beide partijen hebben grote verwachtingen van de samenwerking. Van der Velde: ‘Hoewel Nextlogic een dochter is van het Havenbedrijf Rotterdam, is dit een mooi voorbeeld van hoe we de infrastructuur van Portbase kunnen inzetten voor diensten van derden. Nextlogic kan profiteren van onze bestaande infrastructuur, ze hoeven niet zelf de hele community aan te sluiten. Onze gezamenlijke achterban profiteert op haar beurt weer van het systeem, omdat het leidt tot veel minder congestie in de haven op het gebied van de containerbinnenvaart. Deze samenwerking is een mooi voorbeeld van waar we heen willen met de Rotterdamse haven.’