Portbaseflash – Op 3 februari zetten wij u over naar MCA Barge

Op maandag 3 februari 2020 zetten wij uw bedrijf over van het huidige Barge Planning naar de nieuwe service Melding Container Achterland (MCA) Barge. Deze datum is anders dan eerder met gebruikers gecommuniceerd. De momenteel lopende pilot geeft aanleiding om de testfase nog met twee weken te verlengen. Vanaf het begin willen wij u een optimale dienstverlening bieden.

De overgang naar MCA Barge gebeurt op 3 februari automatisch. U hoeft hiervoor niets te doen. Zodra uw bedrijf op 3 februari is aangesloten, ontvangen uw gebruikers een melding. Deze gaat vergezeld van instructiematerialen voor een soepele start. Nieuwe rotaties meldt u daarna direct in MCA Barge. Dit kan NIET meer in Barge Planning. Enkel aangemaakte rotaties handelt u nog wel alleen in deze service af.

MCA Barge is samen ontwikkeld met barge operators. De werking sluit daardoor naadloos aan bij het dagelijkse werkproces van uw planners. Het voormelden van bezoek- en rotatiegegevens en ladinginformatie bij terminals wordt zo nog makkelijker.

Overstap naar API-systeemkoppeling
MCA Barge werkt via API’s. Mocht u hiervoor niet klaar zijn, dan biedt Portbase tijdelijk een EDI-converter. Deze converter zet in EDI aangeleverde containergegevens automatisch om naar het nieuwe MCA-format. Daarvoor hoeft u bij uw overstap vanuit Barge Planning niets te doen. U profiteert echter nog niet van alle voordelen van MCA Barge. Deels moet u via webschermen werken. Maak daarom – zover u nog niet heeft gedaan – goede afspraken met uw softwareleverancier over een zo snel mogelijke overstap naar API’s.

Ook input voor Nextlogic
MCA Barge levert tevens de input voor de toekomstige integrale planning van ieder havenbezoek door Nextlogic. Medio februari start Nextlogic hiervoor met praktijkproeven. Dit gebeurt op de achtergrond. U werkt gedurende deze pilotperiode gewoon op de bestaande manier via MCA Barge. Meer informatie over de samenwerking tussen Portbase en Nextlogic vindt u hier.

Meer informatie
Op onze website en in ons laatste nieuwsbericht vindt u nog meer informatie over MCA Barge. Met vragen kunt u ook altijd terecht bij onze afdeling Sales. Zij zijn bereikbaar via 088 625 2534 en sales@portbase.com.