Portbase Update december – Betere dienstverlening voor de containerbinnenvaart

Portbase en Nextlogic maken samen werk van een snellere en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. Via één ingang wordt digitale informatie-uitwisseling over schip en lading via Portbase gecombineerd met de integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken door Nextlogic. Alle informatie hierover leest u op de gezamenlijke website www.portbase-nextlogicverbinden.nl.

Nieuwe service Melding Container Achterland Barge technisch klaar
Voor een betere dienstverlening aan de containerbinnenvaart heeft Portbase de service Melding Container Achterland (MCA) Barge ontwikkeld. Deze vervangt het bestaande Barge Planning en is straks tevens de ingang naar de integrale planning van Nextlogic. Belangrijk voordeel van MCA Barge is dat deelnemers naast de containerinformatie tevens de bezoek- en rotatiegegevens van een binnenvaartschip vanuit hun inhuis-systeem naar Portbase kunnen sturen. Ook de terugkoppeling en updates van de terminals komen rechtstreeks binnen. In Barge Planning gebeurt beide nog via webschermen.

MCA Barge is daarbij veel gebruiksvriendelijker. De service is opgezet vanuit het werkproces van een barge operator. Een planner heeft hierdoor meer overzicht en kan sneller en makkelijker werken. Voordeel voor terminal operators is dat hun werkvoorraad in de service gebundeld bij elkaar staat. Bekijk hier de introductievideo MCA Barge.

Benodigde overstap van EDI naar API
MCA Barge werkt via API’s. Belangrijk is dat barge operators ervoor zorgen dat hun software wordt aangepast. Binnenvaartpartijen die niet tijdig klaar zijn, kunnen tijdelijk gebruikmaken van een door Portbase beschikbaar gestelde EDI-converter. Deze converter zet in EDI aangeleverde containergegevens automatisch om naar het nieuwe MCA-format. De betreffende partijen kunnen dan toch al met MCA Barge werken. Men profiteert echter nog niet van alle voordelen van een volwaardige aansluiting. Het opgeven van bezoek- en rotatiegegevens doet men dan bijvoorbeeld nog via webschermen.

Pilot Melding Container Achterland Barge gestart
Samen met enkele barge operators en terminals is Portbase op 4 november jl. een ketenbrede pilot gestart (via web) voor het testen van de werking van MCA Barge in de praktijk. De eerste handmatige meldingen zijn inmiddels succesvol verwerkt. Portbase schaalt momenteel verder op. Dat begint met het aansluiten van alle aan MCA Barge deelnemende containerterminals. Zodra de service bij deze partijen goed functioneert, volgen de andere barge operators. De planning is dat medio januari 2020 iedereen over is en MCA Barge daarmee volledig live is.

Januari 2020 iedereen automatisch over
Het overzetten van de barge operators van Barge Planning naar MCA Barge gebeurt in januari automatisch. Hiervoor hoeven barge operators in technische zin niets te doen.

Integrale planning via slim hergebruik van data
Met de informatie uit MCA Barge gaat Nextlogic aan de slag om de integrale planning te maken voor de containerbinnenvaart in Rotterdam. Nextlogic start in februari 2020 eerst met het uitvoeren van praktijkproeven. In april 2020 komt de integrale planning van Nextlogic daadwerkelijk voor de binnenvaartsector in gebruik. Partijen moeten zich hiervoor wel apart bij Nextlogic aanmelden als deelnemer.