Portbase en Nextlogic werken samen aan een snellere containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven

Optimale informatie-uitwisseling over schip en lading via Portbase gaat binnenkort hand in hand met de integrale planning van alle containerbinnenvaartbezoeken door Nextlogic. In deze Update informeren wij u graag over onze nieuwe gezamenlijke website en de uitrol op weg naar de ingebruikname van de integrale planning.

Centrale website biedt markt alle informatie

Vanaf nu vindt u op www.portbase-nextlogicverbinden.nl alle informatie over de samenwerking van Portbase en Nextlogic voor een efficiënte en betrouwbare afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam. De gezamenlijke website laat zien hoe wij via één ingang de partijen in de binnenvaartketen verbinden. Ook leest u welke stappen u doorloopt om te profiteren van een sneller en beter bezoek aan de Rotterdamse haven.

Zowel voor barge operators, terminal en depot operators als softwareleveranciers toont de website hoe de samenwerking werkt en wat deze oplevert. Voor elke partij is daarbij zichtbaar welke eigen acties nodig zijn om tijdig over te stappen van Barge Planning op Melding Container Achterland Barge en aan te sluiten op Nextlogic. Ook de route naar de daadwerkelijke livegang van de integrale planning staat stap voor stap beschreven. Deze planning houden wij voortdurend actueel. De website omvat verder onder meer een uitgebreide sectie met antwoorden op veelgestelde vragen. 

Route naar de integrale planning bekend

Bent u er klaar voor?
De afgelopen maanden is achter de schermen door Portbase en Nextlogic hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het samen beter bedienen van de containerbinnenvaart. Nu is het zover dat concreet een begin wordt gemaakt met de uitrol naar de markt:

Stap 1: 18 november 2019

Start pilot Melding Container Achterland (MCA) Barge
De nieuwe Portbase-dienstverlening voor het voormelden van bezoeken en containers bij terminals en depots is inmiddels technisch klaar. Samen met enkele barge operators en terminals is Portbase inmiddels een ketenbrede pilot gestart (zowel via web als API) voor het testen van de werking van MCA Barge in de praktijk. Geleidelijk worden daarbij steeds meer deelnemers uit de MCA Barge werkgroep overgezet naar de nieuwe dienstverlening. Binnenkort informeert Portbase u over de aanpak en het verloop van deze pilot.

Stap 2: Medio januari 2020

MCA Barge live
Portbase zet medio januari de overige deelnemers van de service Barge Planning automatisch over naar het nieuwe MCA Barge. U hoeft hiervoor in technische zin niets te doen. Voorafgaand aan deze overstap, stelt Portbase instructiematerialen ter beschikking, die u helpen met het eerste gebruik van de webschermen.

Stap 3: Medio februari 2020

Praktijkproeven met integrale planning
Met de real-time data vanuit MCA Barge en de input over beschikbare capaciteit van deelnemende terminals en depots gaat Nextlogic vanaf medio februari schaduwdraaien met de integrale planning. Dit gebeurt op de achtergrond, om zo de integrale planning op basis van de praktijk verder te finetunen. Gedurende deze pilotperiode blijven alle partijen in de binnenvaartketen hun day-to-day business en planning gewoon op de bestaande manier afhandelen via MCA Barge.

Stap 4: Begin april 2020

Ingebruikname integrale planning
De integrale planning gaat begin april officieel live. Vanaf nu wordt voor alle deelnemende barge, terminal en depot operators ieder bezoek van een containerbinnenvaartschip aan de haven van Rotterdam automatisch gepland. Voor elk schip wordt een optimale bezoekvolgorde gepresenteerd. Deze is ook zichtbaar in de service MCA Barge.

Bij de start in het voorjaar van 2020 zullen alle grote deepsea-terminals op de Maasvlakte klaar zijn voor integraal plannen. Samen maken wij elk binnenvaartbezoek in de Rotterdamse haven beter!

Bent u er klaar voor?

Voor een optimaal gebruik van MCA Barge vragen wij barge operators in hun berichtenuitwisseling over te stappen van EDI naar API. Bent u hiermee nog niet gestart? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw softwareleverancier voor het in gang zetten van de noodzakelijke stappen. Voor het profiteren van de integrale planning meldt u zich daarnaast apart als deelnemer aan bij Nextlogic.

Voor barge operators die niet tijdig de benodigde overstap van EDI naar API kunnen maken, zet Portbase een EDI-converter in. Deze converter zet de in EDI aangeleverde containergegevens automatisch om naar het nieuwe MCA-format. U kunt dan toch met MCA Barge werken, zonder echter nog alle voordelen van een volwaardige aansluiting op de nieuwe dienstverlening.

Meer informatie

Heeft u vragen over de oplossingen van Nextlogic en Portbase of over wat de samenwerking voor u betekent? Bij Nextlogic kunt u contact opnemen met Wouter Groen, 06 53 91 44 53, w.groen@nextlogic.nl. Bij Portbase is dit Remmert Braat, 06 24 67 70 08, r.braat@portbase.com.