Samenwerking Nextlogic en Portbase

Nextlogic en Portbase gaan samenwerken voor een betere afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Dit maken beide partijen vandaag bekend. De samenwerking moet leiden tot meer efficiency, lagere kosten en betere dienstverlening voor alle betrokken partijen in het logistieke proces.

Versterken positie ingang West-Europa

De Rotterdamse haven is een belangrijk knooppunt voor vervoer van en naar het achterland. Dit achterland strekt zich uit van Nederland tot voorbij België, Duitsland en Zwitserland. Echter, piekbelasting door toegenomen call sizes, en gebrek aan inzicht door bezoeken en losmomenten bij meerdere terminals zorgen voor inefficiency en vertraging in de transportketen. Portbase directeur Iwan van der Wolf: “Meer en beter inzicht in het transport van en naar terminals en empty depots is een keiharde eis om in de toekomst de ingang van en naar West-Europa te blijven.” De samenwerking tussen beide organisaties leidt ertoe dat nieuwe en bestaande dienstverlening optimaal op elkaar afgestemd wordt.

Ease of doing business

Één ingang en één manier van werken is van belang voor de positie van de binnenvaart in het achterlandvervoer. Emile Hoogsteden Director Containers, Breakbulk & Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam: “Dit is het doel van de samenwerking. Het gaat voordeel opleveren voor alle betrokken partijen in het proces. Op termijn moet er één standaard voor de binnenvaart komen. Voorwaarde daarbij is dat het een kostenbesparing oplevert en het de ‘ease of doing business’ in de Rotterdamse haven vergroot.”

Toewerken naar één standaard

Vanaf de zomer 2019 ontvangt Nextlogic direct of via de service Melding Container Achterland (MCA) Barge van Portbase de benodigde data. Daarna zal op korte termijn alle data via Portbase gaan lopen. Op deze manier blijft Portbase voor terminals en barge operators de centrale ingang voor data-uitwisseling. De landelijke dekking en de bestaande aansluitingen van Portbase zorgen dan voor maximale dekking voor de dienstverlening van Nextlogic.

Wouter Groen, eindverantwoordelijk voor Nextlogic: “De integrale planning van Nextlogic gaat in november 2019 van start. Vanaf dat moment willen we 70% van het binnenvaartvolume via Nextlogic laten lopen.” Beide organisaties stellen een gezamenlijke planning op en stemmen hun data de komende tijd op elkaar af zodat er één berichtenstandaard ontstaat. Groen vervolgt: “De komende maanden gaat Nextlogic door met het treffen van de voorbereidingen, inclusief het testen van de integrale planning met de koplopers. Portbase en Nextlogic zorgen voor een goede en correcte transitie voor deze partijen.”

Voordeel

De samenwerking tussen beide organisaties is een logische stap en levert verschillende voordelen op. Zo wordt er maximaal gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van Portbase, ervaart het bedrijfsleven een centrale ingang voor het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens en is het hergebruik van data voor andere meldingen en aangiftes verderop in het logistieke proces geborgd. Voor alle partijen is dit kosteneffectief; zo hoeft er maar één infrastructuur beheerd en onderhouden te worden. Met deze samenwerking zetten Nextlogic en Portbase de volgende stap naar een toekomst vaste oplossing voor de binnenvaart.